Thông tin Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nông Phương Nhung

Tên luận án: Nghiên cứu một số cơ sở khoa học phục vụ gây trồng và phát triển cây Sưa (Dalbergia tonkinensis Prain) ở phía Bắc Việt Nam.

Chuyên ngành: Lâm sinh   Mã số: 9620205

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nông Phương Nhung

Họ và tên cán bộ hướng dẫn: GS.TS. Phạm Quang Thu; GS.TS Bernard Dell

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

 

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN:

  1. Tăng trưởng trung bình của cây Sưa ở giai đoạn < 5 năm tuổi đạt 1,3 m về chiều cao và 1,4 cm về đường kính; ở giai đoạn 5 – 10 năm tuổi đạt trên 1,1 m/năm về chiều cao và 1,2 cm/năm về đường kính.
  2. Thị trường các sản phẩm từ cây Sưa ở Việt Nam đa dạng từ hạt giống, cây con, cây đứng đến các sản phẩm gỗ từ cành, thân, gốc và rễ cây.
  3. Hạt Sưa được bảo quản trong túi vải ở điều kiện lạnh khô 0 – 10 oC giữ được tỷ lệ nảy mầm cao nhất, tỷ lệ nảy mầm của hạt còn 56,3% sau 2 năm. Thuốc indole-3-butyric acid (IBA) nồng độ 1.500ppm có tác dụng kích thích hom Sưa ra rễ mạnh nhất; Mùa vụ giâm hom tốt nhất vào mùa Xuân hoặc mùa Thu; Chiều dài hom tốt nhất từ 10 – 15 cm với ít nhất 3 chồi ngủ/hom; Tuổi cây mẹ tốt nhất để lấy hom từ 1 đến 5 tuổi. Đã chọn được 9 gia đình Sưa có sinh trưởng tốt nhất ở giai đoạn 3 năm tuổi.
  4. Cây Sưa sinh trưởng tốt nhất trên đất phù sa và đất đen Cacbonat. Giữa các chỉ tiêu tăng trưởng đường kính và chiều cao có quan hệ tương đối chặt với hàm lượng Ca, Fe và Cu trong lá, với Ca và hữu cơ trong đất. Định hình thân cây bằng cách buộc thân cây theo cọc tre kết hợp tỉa các cành dưới tán trong ba năm đầu. Kích thích tạo lõi bằng cách cắt toàn bộ cành và xén 50% rễ quanh gốc ở giai đoạn 9-10 tuổi.
  5. Bệnh loét thân (do nấm Fusarium lateritiumF. decemcellulare) và bệnh chết héo (do nấm Ceratocystis manginecans) gây hại chính đối với cây Sưa.

Thông tin luận án và toàn văn luận án đã được đăng tải công khai trên trang thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại đường link:http://luanvan.moet.gov.vn/?page=1.32&view=34915

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]