Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trần Công Quân

THÔNG TIN CHUNG

– Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu một số cơ sở khoa học nâng cao hiệu quả kinh tế rừng trồng nguyên liệu bằng Keo lai (Acacia mangium x A.auriculiformis) và Bạch đàn urophylla (Eucalyptus urophylla) tại hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn”.

– Chuyên ngành: Kỹ thuật lâm sinhMã số: 62.62.60.01

– Họ và tên NCS: Ths. Trần Công Quân

– Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Đặng Kim Vui

– Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUÂN ÁN:

1. Luận án lựa chọn 2 phương pháp phân chia lập địa: Phương pháp dựa vào 6 yếu tố lập địa (Kiểu khí hậu, Dạng khí hậu, dạng ẩm lập địa, dạng địa hình – địa thế, dạng đất và nền vật chất tạo đất, trạng thái thực vật) đã phân chia được trên địa bàn nghiên cứu thành các dạng, nhóm lập địa cụ thể, tuy nhiên phương pháp này quá phức tạp, tốn kém thời gian. Phương pháp dựa trên 4 yếu tố chủ đạo (loại đất – đá mẹ; độ dốc; độ dày tầng đất – tỷ lệ đá lẫn và thực vật chỉ thị), kết quả cho thấy trên địa bàn nghiên cứu có 02 loại dạng lập địa chủ yếu là: FsII2a và FSII2b thuộc nhóm dạng lập địa C1 và C2 phù hợp với trồng Keo lai và Bạch đàn urophylla dòng U6; phương pháp này đơn giản, dễ thực hiện.

2.Mức độ thích hợp của Keo lai trên các lập địa ở địa bàn nghiên cứu đạt trung bình cả vùng diện tích 4.488,8ha/ 8.831 ha, chiếm tỷ lệ trung bình 50,86%.Với Bạch đàn urophylla mức độ thích hợp cả khu vực đạt diện tích 3.438,8/8.831 ha, trung bình cả khu vực là 37,11%.

3. Ảnh hưởng của các yếu tố lập địa (hàm lượng mùn trong đất, độ dày tấng đất…); hay việc tuân thủ các biện pháp kỹ thuật liên hoàn (phát dọn thực bì, làm đất, bón phân, chăm sóc…) đến sinh trưởng của cây Keo lai và Bạch đàn U6 rất rõ rệt, kiểm tra thống kê đều có F­t>F05, hoặc Ut>1,96.

5. Tại các điểm nghiên cứu, trồng rừng Keo lai và Bạch đàn U6 chu kỳ kinh doanh 7 năm đều cho hiệu quả kinh tế cao. Hiệu quả kinh tế rừng trồng Keo lai và Bạch đàn U6 phụ thuộc rất nhiều vào việc lựa chọn điều kiện lập địa, tuân thủ các biện pháp kỹ thuật liên hoàn (phát dọn thực bì, làm đất, chọn giống, bón phân, mật độ cây trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng…); các yếu tố kinh tế (mức đầu tư cho trồng rừng, giá cả các yếu tố đầu vào, giá cả gỗ nguyên liệu đầu ra, công tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm…), luận án đã dần chứng mô hình áp dụng đúng và không đúng để kết luận.

6. Luận án đã đề xuất một số biện pháp kỹ thuật lâm sinh trong trồng rừng Keo lai và Bạch đàn U6, như: Chọn đúng lập địa là dạng FSII2a và FSII2b đều phù hợp, độ dày tằng đất > 50 cm; xây dựng vườn giống đạt chuẩn Quốc gia hoặc được công nhận là giống tiến bộ; tăng cường nhân giống bằng nuôi cấy mô; trồng rừng phải tiến hành làm đất tùy thuộc vào độ dốc (<150, >150-250, > 250-350 và >350); cuốc hố đúng kỹ thuật; bón phân trước khi trồng (bón lót) và trong quá trình chăm sóc, bón thêm vôi bột vì đất ở khu vực nghiên cứu hơi chua; trồng Keo lai thuần loài nhưng đa dòng (ít nhất 3 dòng), Bạch đàn uro thuần loài dòng U6, GU8 và thử nghiệm thêm một số dòng khác; tiến hành chăm rừng 5 năm, không cần tỉa thưa.

Cán bộ hướng dẫn Nghiên cứu sinh

PGS.TS Đặng Kim VuiThs. Trần Công Quân

GIÁM ĐỐC

PGS.TS. Triệu Văn Hùng

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]