Thông tin buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Lê Minh Cường

Ngày 16 tháng 09 năm 2016 tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, NCS Lê Minh Cường đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Lâm  nghiệp.

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và kỹ thuật trồng rừng Sồi phảng (Lithocarpus fissus (Champ. Ex Benth.) A. Camus) phục vụ sản xuất gỗ lớn ở vùng trung tâm và Đông Bắc Bộ; chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 62 62 02 05

Thầy hướng dẫn khoa học: TS. Hà Thị Mừng và GS.TS. Nguyễn Xuân Quát

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam – Đơn vị đào tạo, các nhà khoa học, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè.

Hội đồng đã ra Quyết nghị và kết luận như sau:

Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp và NCS xứng đáng được nhận học vị Tiến sĩ Lâm nghiệp chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 62 62 02 05

Các đóng góp mới của luận án cho khoa học:

– Đã xác định được một số đặc điểm sinh lý của Sồi phảng ở vườn ươm và rừng trồng.

– Đã xác định được mộ số đặc điểm lâm học về phân bố, sinh thái, cấu trúc, tái sinh của rừng tự nhiên có Sồi phảng phân bố.

DSC07465

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]