Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lê Minh Cường

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lê Minh Cường với tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và kỹ thuật trồng rừng Sồi phảng (Lithocarpus fissus (Champ. Ex Benth.) A. Camus) phục vụ sản xuất gỗ lớn ở vùng trung tâm và Đông Bắc Bộ

Chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 62 62 02 05.

Người hướng dẫn khoa học: TS. Hà Thị Mừng và GS.TS. Nguyễn Xuân Quát

Thời gian và địa điểm: vào lúc 8h30′, thứ sáu, ngày 16 tháng 9 năm 2016 tại tầng 2, phòng hội thảo –  Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Xin trân trọng kính mời quý vị quan tâm đến dự!

Ban ĐT,HTQT

16-09-17 BV TS Cuong

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]