Thông báo về việc phát sóng 2 phóng sự truyền hình giới thiệu các kết quả nghiên cứu của Viện về lĩnh vực Giống + Lâm sinh và Công nghiệp rừng

Trong thời gian vừa qua Viện đã Hợp đồng với VTC14 xây dựng 2 phóng sự truyền hình giới thiệu các kết quả nghiên cứu của Viện về lĩnh vực Giống + Lâm sinh và Công nghiệp rừng. Hai phóng sự này đã được phát sóng lần 1 vào các ngày 28/9 và 2/10 và sẽ được phát lại vào tối 12 và 13/10/2015. Ban KHKH xin thông báo tới các đơn vị lịch phát sóng lần 2 của 2 phóng sự trên kênh VTC14 như sau:
1. 20h45 ngày 12/10: Phóng sự “Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam với công tác Nghiên cứu phát triển trồng rừng gỗ lớn phục vụ tái cơ cấu ngành lâm nghiệp”
15-10-12 GT Phong su

2. 20h45 ngày 13/10: Phóng sự “Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam với công tác Nghiên cứu Công nghiệp rừng phục vụ tái cơ cấu ngành lâm nghiệp”

15-10-12 GT Phong su2

Đề nghị các đơn vị thông báo cho cán bộ của đơn vị biết và đón xem.
Ban KHKH.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]