Thị trường Trầm hương

PGS. Đinh xuân Bá

NGUỒN TIN, PHÂN LOẠI HÀNG HÓA VÀ THUẬT NGỮ

1 Nguồn tin:

Các dữ liệu sau đây được lấy từ:

– Cơ quan thống kê của Liên Hiệp quốc UNSD (United Nations Statistics Division)

– Commodity Trade Statistics Database (COMTRADE)

– Trung tâm Thương mại quốc tế ITC (International Trade Center) của UNCTAD/WTO, cụ thể:

Product Map, TradeMap, Market Access Map, Country Map

– ITC Trade Promotion Project VIE/61/94

– Cơ sở dữ liệu trực tuyến của khối EU (EU Expanding Exports Help Desk)

– Trade Records and Analysis of Flora and Fauna in Commerce (TRAFFIC)

– Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

Cập nhật tại đây

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]