Thăm dò ảnh hưởng của liều lượng phối hợp phân lân hữu cơ sinh học sông Gianh và phân khoáng DAP đến sinh truởng của Keo lai trên nền đất rừng Tân Lập tỉnh Bình Phước

Phạm Thế Dũng, Nguyễn Thị Thuận, Ngô Văn Ngọc

Phân viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ

Việc sử dụng các sản phẩm phân hữu cơ phối hợp với các loại phân khoáng đã làm tăng năng suất cho nhiều loại cây trồng dài ngày trong nông nghiệp như cà phê, điều. Chuyên đề nghiên cứu này được thực hiện tại Trạm Thực nghiệm Tân Lập, tỉnh Bình Phước từ 6/2001 đến 4/2002 nhằm góp phần tìm hiểu ảnh hưởng một số công thức bón phân theo liều lượng phân hữu cơ hỗn hợp với phân khoáng đối với cây keo lai trong giai đoạn đầu của thời kỳ sinh trưởng.

Mục tiêu, vật liệu và phương pháp nghiên cứu

Môc tiªu nghiªn cøu

-So sánh hiệu quả của các liều lượng phối hợp phân lân hữu cơ sinh học phối hợp với DAP tới sinh trưởng của keo lai.

-Xác địnhcông thức phân thích hợp đối với sinh trưởng của keo lai giai đoạn mới trồng.

-Xác định ảnh hưởng của các công thức phân phối hợp tới hóa tính đất trồng keo lai.

Vật liệu và qui cách

Thí nghiệm thực hiện trong chậu

-Chậu thí nghiệm: chậu sành có dung tích 25dm3.

-Đất trồng: lớp đất tầng mặt 0-30 cm tại Tân Lập. Đất được trộn đều, nhặt hết rễ cây, cỏ dại, đổ đầy tới miệng mỗi chậu, sau 1 tuần đổ thêm đất cho đầy chậu.

-Kết quả phân tích đất như sau:

+ pHH2O: 4.9

+ Mùn tổng số: 2.32%

+ N tổng số: 0.19%

+ P2O5 tổng số: 0.11%

+ K2O tổng số: 0.26%

-Cây giống: Cây hom keo lai dòng TB06, 2 tháng tuổi có chiều cao trung bình 26cm.

-Phân bón: Phân bón dùng trong thí nghiệm là phân lân hữu cơ sinh học sông Gianh (SG) và phân khoáng DAP.

Thành phần các loại phân như sau:

+ SG: chất hữu cơ ≥12%, Humic ≥2.5%, P2O5 ≥3%, Vi sinh vật: 5.106con/gr, các Enzym, coenzym, các hợp chất N và K2O dạng protein.

+ DAP: N: 18%; P2O5: 46%.

Các bọc phân đã được cân sẵn theo liều lượng, tỉ lệ của công thức phân thí nghiệm; được bón theo sơ đồ bố trí thí nghiệm đã chuẩn bị sẵn. Thẻ thí nghiệm được cắm trên mỗi chậu ghi công thức phân thí nghiệm. Phân được bón sau khi trồng cây 2 tháng. Các liều lượng phân DAP cao: P2 và P3 được chia làm 2 và 3 lần bón, mỗi lần cách nhau 2 tháng.

Phương pháp thí nghiệm: Thí nghiệm được thực hiện trong chậu. Thí nghiệm gồm 10 nghiệm thức 4 lần lặp lại, bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên.Công thức thí nghiệm:

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]