Quyết định số 1384/QĐ-BNN-KHCN ngày 18/6/2013 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc Ban hành chương trình hành động thức hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

Ngày 18/6/2013, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã ký QĐ số 1384/QĐ-BNN-KHCN về việc Ban hành chương trình hành động thức hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Chi tiết xem file đính kèm: QD 1384.1_CT hanhdong taicocau nganh NN

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]