Quyết định số 1565/QĐ-BNN-TCLN ngày 08/7/2013 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc phê duyệt đề án “Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp”

Quyết định số 1565/QĐ-BNN-TCLN ngày 08/7/2013 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc phê duyệt đề án “Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp”

 

Tài liệu gửi kèm :Tên file : 13-7-8QD_Phe_duyet_De_an_tai_co_cau_nganh_Lam_nghiep.pdf
Kiểu file : PDF
Dung lượng : 5 MB

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]