QĐ số 1258/QĐ-BNN-KHCN ngày 04/6/2013 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc Phê duyệt chương trình khuyên nông trung ương trọng điểm giai đoạn 2013-2020

Ngày 04/6/2013, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã ký QĐ số 1258/QĐ-BNN-KHCN về việc Phê duyệt chương trình khuyên nông trung ương trọng điểm giai đoạn 2013-2020.

Chi tiết xem file đính kèm: QĐ 1258, Phe duyet Ct khuyennong TW trong diem

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]