Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016

Ngày 10 tháng 10 năm 2016, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã ký Quyết định số 55/QĐ-HĐCDGSNN về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016. Theo Quyết định này, trong đợt xét công nhận năm 2016, cả nước có 65 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, và 638 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư.

Trong số 65 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam rất vinh dự có đồng chí Phạm Quang Thu, công tác tại Trung tâm nghiên cứu Bảo vệ rừng đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư.

Viện xin được chúc mừng đồng chí Phạm Quang Thu, chúc mừng Trung tâm nghiên cứu bảo vệ rừng và hy vọng với những thành tích đạt được, những kiến thức và kinh nghiệm đã có đồng chí sẽ truyền đạt lại cho các nhà nghiên cứu trẻ hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Chi tiết Quyết định mời quý vị xem tại link sau: http://hdcdgsnn.gov.vn/index.php/ho-t-d-ng-xet-duy-t/thong-bao/711-quya-t-a-nh-ca-ng-nha-n-a-t-tia-u-chua-n-cha-c-danh-gs-pgs-n-m-2016.

Trân trọng

Ban ĐT,HTQT

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]