Nghiên cứu lựa chọn chế độ sấy gỗ Đước làm nguyên liệu sản xuất ván sàn

Nguyễn Xuân Hiên, Đỗ Vũ Thắng

Nguyễn Thị Minh Xuân

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Trên cơ sở tìm hiểu lý thuyết về sấy gỗ xẻ, đề tài tiến hành thực nghiệm sấy thanh gỗ Đước ở ba chế độ sấy (40 – 600, 50 – 700, 60 – 800C) để lựa chọn một chế độ sấy có chất lượng gỗ sau sấy tốt nhất cho gỗ Đước làm nguyên liệu sản xuất ván sàn. Kết quả cho biết gỗ Đước ngay sau khi chặt hạ và cưa xẻ có độ ẩm ban đầu thấp (43,84 – 44,91 %). Trong và sau quá trình sấy, gỗ dễ bị nứt vỡ, số lượng vết nứt trên thanh gỗ từ 3 – 11 vết, chiều rộng vết nứt 0.5 – 3 mm. Dựa vào kết quả chất lượng gỗ sau sấy ở ba chế độ sấy, đề tài đề xuất nên sấy gỗ xẻ gỗ Đước nói chung có chiều dày 25 mm và phôi thanh có kích thước 70* 25* 750 mm nói riêng với nhiệt độ sấy khoảng 40 – 600 C.

Từ khóa: Gỗ Đước, chế độ sấy, nguyên liệu sản xuất ván sàn

MỞ ĐẦU

Hiện nay, gỗ Đước đang đ­ược nghiên cứu sản xuất ván sàn, một loại hình sản phẩm dạng không phủ bề mặt (Finger Joint sawntimber), loại sản phẩm này yêu cầu nguyên liệu có chất l­ượng t­ương đối cao nh­ư: màu sắc đồng đều, không được mo móp cong vênh biến dạng và đặc biệt là nứt vỡ trong quá trình chế biến sử dụng. Một trong những qui trình kỹ thuật sản xuất ván sàn đư­ợc nhiều cơ sở sản xuất thực hiện theo các b­ước: Gỗ tròn – cắt khúc – xẻ ván – xẻ thanh – sấy thanh – gia công thanh – gia công chi tiết – đánh nhẵn – hoàn thiện sản phẩm – nhập kho.Theo quá trình công nghệ này, gỗ xẻ không sấy ngay mà đư­ợc tạo ra phôi thanh, sau đó tiến hành sấy các phôi thanh.Nhìn vào qui trình ở trên, ngoài công đoạn c­ưa xẻ, sấy gỗ là một công đoạn quan trọng mang tính chất quyết định đến chất l­ượng sản phẩm ván sàn, làm cho sản phẩm sử dụng lâu dài, có hình dạng và kích th­ước ổn định, có độ bền cơ học tốt, dễ gia công chế biến, có độ dẫn điện và nhiệt thấp … Đáp ứng đư­ợc yêu cầu sử dụng.

Chính vì vậy, việc nghiên cứu để tìm chế độ sấy nhằm giảm thiểu khuyết tật, đặc biệt là nứt vỡ của gỗ Đước sau sấy, làm tăng chất l­ượng gỗ sấy, tháo gỡ những v­ướng mắc mà thực tế đang gặp phải là vấn đề cần thiết và cấp bách. Trên cơ sở đó chúng tôi tiến hànhđề tài: “Nghiên cứu lựa chọn chế độ sấy gỗ Đước làm nguyên liệu để sản xuất ván sàn”.

(Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 1 năm 2011, trang 1760-1768)

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]