Nghiên cứu kỹ thuật gây trồng thâm canh cây Mạy bói tại Sơn La

Đinh Công Trình

Trung tâm Khoa học sản xuất Lâm nghiệp vùng Tây Bắc

TÓM TẮT

Nghiên cứu tre trúc đã được nhiều nước trên thế giới triển khai điển hình là Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan,… Các nghiên cứu đã được áp dụng để xây dựng nên vùng nguyên liệu rộng lớn cung cấp về măng, thân khí sinh cho công nghiệp chế biến phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Trong những năm gần đây ở Việt Nam, tre trúc đã được quan tâm từ những nghiên cứu cơ bản về phân loại thực vật đến những nghiên cứu về kỹ thuật gây trồng thâm canh nhằm tăng năng suất cây trồng.

Mạy bói là cây tre bản địa có giá trị kinh tế cao về măng đã được Trung tâm Khoa học Sản xuất Lâm nghiệp vùng Tây Bắc đưa vào nghiên cứu kỹ thuật trồng thâm canh lấy măng với các công thức thí nghiệm về mật độ gây trồng, liều lượng bón lót hữu cơ, kích thước hố khi trồng, biện pháp chăm sóc (số cây mẹ để lại trên khóm, các biện pháp tủ gốc). Sau 2 năm thí nghiệm kết quả thu được là: Công thức mật độ thích hợp 745 cây/ha, bón lót 20kg phân chuồng/hố, kích thước hố khi trồng 80 x 80 x 50cm, tủ gốc bằng hỗn hợp trấu mùn cưa là tốt nhất. Số cây mẹ để lại trên khóm sau 2 năm chưa có sự sai khác. Các yếu tố trên mới là các nhân tố chính ảnh hưởng tới năng suất cây trồng. Để xây dựng được quy trình kỹ thuật trồng thâm canh cần thí nghiệm thêm nhiều nhân tố ảnh hưởng khác và thí nghiệm trên nhiều trạng thái, loại đất khác nhau trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Từ khóa: Kỹ thuật trồng, Sơn La, Mạy bói.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Tre trúc là nguồn nguyên vật liệu giữ vai trò thứ 2 sau gỗ, là nguồn nguyên vật liệu cho xây dựng, kiến trúc, nguyên liệu cung cấp cho nhiều ngành công nghiệp như: Công nghiệp giấy sợi, công nghiệp sản xuất ván nhân tạo, sản xuất than. Tre trúc là nguyên liệu tạo ra hàng trăm mặt hàng xuất khẩu có giá trị. Chính vì vậy ngay từ những năm 60 của thế kỷ 20 tài nguyên tre trúc của nước ta đã được quan tâm nghiên cứu. Hiện nay, nhiều loài tre phổ biến ở nước ta đã được nghiên cứu và xây dựng thành hướng dẫn kỹ thuật gây trồng để kinh doanh thân, kinh doanh măng. Mạy bói là một loài tre đại diện cho vùng sinh thái Tây Bắc, có giá trị kinh tế cao và được người dân nơi đây ưa chuộng gây trồng. Tuy nhiên cho tới nay việc gây trồng loài cây này vẫn mang tính kinh nghiệm chưa có quy trình hướng dẫn cụ thể nên hiệu quả đạt được chưa cao, việc phát triển của loài vẫn còn hạn chế chưa tương xứng với tiềm năng vốn có của nó. Xuất phát từ thực tiễn đó, việc nghiên cứu kỹ thuật gây trồng thâm canh cây Mạy bói được đặt ra là thực sự cần thiết và có ý nghĩa.

(Kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ giai đoạn 2006-2010, trang 204-213)

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]