Nghiên cứu Đề xuất công nghệ chế biến gỗ rừng trồng

Trấn Tuấn Nghĩa, Bùi Chí Kiên

Trung tâm NC & CGKT Công nghiệp rừng

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Tóm tắt

Trên cơ sở tổng hợp, phân tích các số liệu thu thập được từ các đợt khảo sát thực trạng trồng, sử dụng, chế biến gỗ rừng trồng ở các tỉnh miền núi phía Bắc và thông qua việc tìm hiểu kết quả của các công trình nghiên cứu chế biến gỗ rừng trồng ở trong và ngoài nước, nhóm tác giả đã đề xuất các công nghệ chế biến gỗ rừng trồng cho các tỉnh miền núi phía Bắc. Những đề xuất này đã được các cán bộ nghiên cứu, quản lý tham giaHội thảo Chiến lược phát triển nguyên liệu gỗ rừng trồng cho các tỉnh miền núi phía Bắc (5/2004) và Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ NN&PTNT (11/2005) đánh giá là phù hợp với địa hình và thực trạng cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện tại của vùng sinh thái.

Từ khoá: Công nghệ, rừng trồng, chế biến gỗ

Mở đầu

Chúng ta đều biết, công nghệ hữu hiệu nhất chế biến gỗ rừng trồng chủ yếu là sản xuất ván nhân tạo (ván dăm, MDF, ván dán và ván ghép thanh), sản xuất giấy – bột giấy. Tuy nhiên, cho đến nay việc sử dụng gỗ rừng trồng ở Việt Nam nói chung, ở các tỉnh miền núi phía Bắc nói riêng, chủ yếu là sản xuất giấy — bột giấy, xuất khẩu dăm thô, sản xuất ván nhân tạo (ván dăm, MDF) còn ít và sản xuất đồ mộc thì hầu như không đáng kể. Các số liệu cụ thể, xem bảng 1 và bảng 2 …

Đề tài trọng điểm cấp ngành: “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và cải tiến một số thiết bị chế biến tổng hợp gỗ rừng trồng qui mô nhỏ, áp dụng cho miền núi” được thực hiện trong thời gian 36 tháng (6/2002 — 6/2004). Nghiên cứu đề xuất công nghệ chế biến gỗ rừng trồng cho các tỉnh miền núi phía Bắc, là một trong các nội dung nghiên cứu của đề tài.

Phương pháp nghiên cứu

-Khảo sát thu thập số liệu về thực trạng trồng, sử dụng, chế biến gỗ rừng trồng tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

-Tìm hiểu tập hợp các kết quả của các công trình nghiên cứu chế biến gỗ rừng trồng ở trong và ngoài nước.

-Phân tích sử lý số liệu theo phương pháp chuyên gia để đưa ra đề xuất công nghệ phù hợp chế biến gỗ rừng trồng cho các tỉnh miền núi phía Bắc.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]