Nghiên cứu đặc tính kéo bám của máy kéo KOMASTU D65A-8 khi hoạt động trên đất lâm nghiệp

Đoàn Văn Thu

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Khi canh tác trên đất lâm nghiệp, LHM phải thực hiện các công việc trong điều kiện địa hình và đất đai phức tạp, những yếu tố này đã làm giảm khả năng bám, di chuyển của máy kéo, tăng chi phí năng lượng và giảm năng suất của LHM. Kết quả nghiên cứu đã xác định được các các thông số và đại lượng có liên quan: Pcx, Pcz, Mbs, nbs, V, δ… từ đó xây dựng được đặc tính kéo bám của LHM thí nghiệm trên đất lâm nghiệp, đây là (cơ sở) đặc tính kỹ thuật để đánh giá, lựa chọn máy kéo đưa vào sử dụng trong lâm nghiệp. Hiệu suất kéo cực đại ηk max = 60% tại δ = 0,27. Đặc tính kéo bám thực nghiệm của máy kéo Komatsu D65-A-8 liên hợp với cày ngầm làm việc trên đất lâm nghiệp là cơ sở khoa học quan trọng để thiết kế, chế tạo hệ thống máy công tác kèm theo và nghiên cứu tối ưu chế độ làm việc của các LHM có bộ phận di động cùng loại.

Từ khóa: Đặc tính kéo bám, Bộ phận di động xích

MỞ ĐẦU

Tính chất kéo của máy kéo là một trong những tính năng sử dụng quan trọng biểu thị khả năng thực hiện các công việc kéo ở các điều kiện sử dụng khác nhau. Tính năng này phụ thuộc vào khả năng bám của hệ thống di động, công suất của động cơ, số truyền và sự phân bố số truyền, lực cản lăn của máy kéo. Khả năng bám và lực cản lăn của máy kéo phụ thuộc vào loại và kết cấu của hệ thống di động, sự phân bố trọng lượng trên các bánh xe, địa hình và tính chất đất đai (Tatsuro Muro and Jonathan O’Brien , 2005). Do yêu cầu kỹ thuật khâu làm đất trên đồi dốc đòi hỏi các liên hợp máy (LHM) phải chuyển động ngang dốc theo đường đồng mức, vì vậy đường đặc tính kéo của máy kéo làm việc trên dốc ngang sẽ là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá, lựa chọn và thành lập LHM canh tác trong lâm nghiệp.

Mặc dù vậy, tính chất kéo bám của hệ thống di động xích trên đất lâm nghiệp, yếu tố hàng đầu ảnh hưởng đến các chỉ tiêu năng suất và chi phí năng lượng của LHM làm đất chưa được nghiên cứu xác định đầy đủ.

Bài báo này giới thiệu phương pháp và kết quả nghiên cứu thực nghiệm xây dựng đường đặc tính kéo bám của máy kéo Komatsu D65A-8 liên hợp với cày ngầm làm việc trên đất lâm nghiệp làm cơ sở thiết kế, chế tạo hệ thống máy canh tác kèm theo và nghiên cứu tối ưu chế độ làm việc, nâng cao hiệu quả sử dụng LHM.

(Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 2 năm 2010, trang 1293-1301)

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]