Nghiên cứu bổ sung một loài Đậu khấu mới thuộc chi Myristica Gronov. cho hệ thực vật Việt Nam

Hoàng Văn Sâm

Trường Đại học Lâm nghiệp

TÓM TẮT

Myristica yunnanensis Y.H. Li được ghi nhận có phân bố ở nam Trung Quốc và bắc Thái Lan. Loài này lần đầu tiên được phát hiện tạị Việt Nam ở Vườn Quốc gia Bến En, địa phận huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa vào năm 2006. Mẫu vật được lưu giữ tại Phòng tiêu bản thực vật Trường Đại học Lâm nghiệp và Viện Thực vật quốc gia Hà Lan – chi nhánh Đại học Leiden (L). Trên cơ sở mô tả đặc điểm hình thái và so sánh với tiêu bản chuẩn tại Viện Thực vật quốc gia Hà Lan, sau khi giám định và tra cứu tài liệu về họ Máu chó Myristicaceae trên toàn thế giới, loài này được xác định là loài mới cho hệ Thực vật Việt Nam và được đặt tên là Đậu khấu Bến En để ghi nhớ địa danh lần đầu tiên loài này được phát hiện tại Việt Nam. Phát hiện mới này nâng tổng số loài trong họ Máu chó – Myristicaceae tại Việt Nam lên 23 loài thuộc 3 chi.

Từ khoá: họ Máu chó, Vườn quốc gia Bến En, Loài mới, Myristica yunnanensis Y.H. Li

MỞ ĐẦU

Chi Đậu khấu Myristica có khoảng 175 loài phân bố rộng trên thế giới, nhưng chủ yếu tập trung ở New Guinea với nhiều loài đặc hữu của khu vực này (de Wilde 2000). Theo Phạm Hoàng Hộ (2000) và Nguyễn Tiến Bân – chủ biên (2003) thì Việt Nam có 3 loài trong chi Đậu khấu – Myristica là M. fragrant Houtt., M. guatteriifolia A.DC., và M. iners BlumeĐậu khấu Bến En Myristica yunnanensis Y.H. Li lần đầu tiên được mô tả bởi Li Yan Hui năm 1976 dựa trên tiêu bản Tao Gou-Da 7146 (Type), Li Yan Hui 8506 tại phòng tiêu bản Viện Thực vật Côn Minh (KUN) và đăng trên tạp chí Acta Phytotaxonomica Sinica 14 (1): 94. 1976. Loài này được ghi nhận có phân bố ở phía nam Trung Quốc và bắc Thái Lan ở độ cao từ 400 đến 700 m. Trong chương trình nghiên cứu hệ thực vật Vườn Quốc gia Bến En năm 2006, chúng tôi đã thu được mẫu lá và quả, năm 2007 thu được mẫu lá và hoa của loài này. Tiêu bản được lưu trữ tại Phòng tiêu bản thực vật Trường Đại học Lâm nghiệp và Viện Thực vật quốc gia Hà Lan – chi nhánh Đại học Leiden (L). Sau khi nghiên cứu, so sánh mẫu vật, giám định tên loài, đồng thời tra cứu tất cả tài liệu đã nghiên cứu về họ Máu chó – Myristicaceae trên toàn thế giới, chúng tôi xin giới thiệu loài Đậu khấu mới cho hệ Thực vật Việt Nam, loài Đậu khấu Bến En.

Cập nhật tại đây

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]