Nghiên cứu chọn các dòng keo và bạch đàn chống chịu bệnh có năng suất cao phục vụ trồng rừng kinh tế

Nguyễn Hoàng Nghĩa, Phạm Quang Thu, Nguyễn Văn Chiến

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

I. MỞ ĐẦU

Khoa học về chọn giống cây rừng bao gồm các khâu nghiên cứu đồng bộ từ khảo nghiệm loài và xuất xứ, chọn lọc cây trội, khảo nghiệm hậu thế, khảo nghiệm dòng vô tính đến xây dựng các rừng giống và vườn giống. Nghiên cứu nhân giống nhằm cung cấp giống đã được cải thiện (hạt, cây con, cây hom, cây mô) cho sản xuất. Đề tài “Chọn giống kháng bệnh có năng suất cao cho bạch đàn và keo” đã được Bộ Nông nghiệp &PTNT cho triển khai giai đoạn 2001-2005 là một khởi đầu tốt.

Đề tài “Nghiên cứu chọn các dòng keo và bạch đàn chống chịu bệnh có năng suất cao phục vụ trồng rừng kinh tế”, giai đoạn 2006-2010 là bước đi tiếp theo, kế thừa các khảo nghiệm đã có và công nhận thêm nhiều giống mới.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]