Chọn giống bạch đàn chống chịu bệnh có năng suất cao

Trên thực tế, để giảm thiểu ảnh hưởng của bệnh không thể sử dụng biện pháp phòng trừ hoá học đối với các diện tích rừng trồng bị bệnh bởi vì diện tích bị bệnh thường rất rộng lớn, gây tốn kém về mặt kinh phí, thời gian, nhân lực và hơn nữa còn ảnh hưởng xấu đến môi trường sống nhưng kết quả thu được lại không cao như mong muốn. Một trong những biện pháp đã và đang được các khoa học trên toàn thế giới tiến hành là chọn giống cây trồng có khả năng kháng bệnh được thể hiện ở mức độ chống chịu với bệnh cao và có khả năng phục hồi tốt sau khi cây trồng bị bệnh. Để tiến hành công tác chọn giống kháng bệnh cần phải điều tra xác định các loại bệnh, phân loại bệnh nguy hiểm và bệnh tiềm năng trên cơ sở đó tuyển chọn cây trội không bị bệnh hoặc không bị các bệnh nguy hiểm

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]