Kết quả giâm hom hồng tùng phục vụ trồng rừng bảo tồn nguồn gen

Nguồn: Tạp chí Nông nghiệp &PTNT, 3/2004, 390 – 391

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]