Khoa học Công nghệ phục vụ trồng rừng trang trại

Thực tế sản xuất lâm nghiệp trong mấy năm vừa qua cho thấy bên cạnh các lâm trường quốc doanh có đầu tư kỹ thuật và vốn vào xây dựng rừng thì rừng của nông hộ trong đó có rừng trang trại cũng đã trở thành một vấn đề được dư luận quan tâm. Các chủ rừng trang trại thường là các hộ có đất, có ý thức phát triển sản xuất, chịu khó học hỏi nâng cao kiến thức, trình độ quản lý và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới (giống mới, công nghệ mới v.v…) nên họ được coi là lực lượng có ý nghĩa trong quá trình phát triển rừng, so với các hộ nông dân nghèo, trồng rừng phân tán quy mô nhỏ ở nông thôn. Trong một số năm vừa qua, rừng trang trại vẫn còn gặp không ít trở ngại do người dân ở vùng sâu vùng xa còn có tâm lý dè dặt, quen với cái cũ, ngại thay đổi cái mới, chưa mạnh dạn áp dụng công nghệ mới, trồng loài cây mới v.v… nên muốn đưa nhanh kỹ thuật vào sản xuất, cần phải xây dựng các mô hình đủ sức thuyết phục để người dân tin theo và áp dụng.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]