Lễ “Giao tài sản Nhà nước cho các đơn vị công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp” cho các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Ngày 23/8/2017, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức lễ “Giao tài sản Nhà nước cho các đơn vị công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp” cho các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có GS.TS Võ Đại Hải-Bí thư Đảng ủy-Giám đốc Viện, Ban Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện khu vực phía Bắc, Lãnh đạo Ban tài chính Kế toán, Ban Tổ chức Hành chính Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam cùng toàn thể cán bộ, viên chức phụ trách công tác tài sản của các đơn vị Khu vực phía Bắc.

Sau khi khai mạc buổi lễ, Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Trưởng ban Tài chính – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã đọc quyết định số 2090/QĐ-BNN-TC ngày 29/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc “Giao tài sản Nhà nước cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp”.

17-08-24 Giao TS1Tiếp theo chương trình, Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Trưởng ban Tài chính cũng đã công bố các quyết định của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam về việc giao tài sản cho các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp, Các đơn vị được giao tài sản đợt này gồm có:

1. Viện NC Sinh Thái và môi trường rừng (Quyết định số 382 /QĐ-KHLN-TC ngày   14/7/2017 của Giám đốc Viện KHLN Việt Nam)

2. Viện NC Giống và CNSH LN (Quyết định số 383/QĐ-KHLN-TC ngày 14/7/2017 của Giám đốc Viện KHLN Việt Nam)

3. Viện NC Công nghiệp rừng (Quyết định số 384/QĐ-KHLN-TC ngày 14/7/2017 của Giám đốc Viện KHLN Việt Nam)

4. Viện NC Lâm sinh (Quyết định số 385/QĐ-KHLN-TC ngày 14/7/2017 của Giám đốc Viện KHLN Việt Nam)

5. Trung tâm NC Bảo vệ rừng (Quyết định số 386/QĐ-KHLN-TC ngày 14/7/2017 của Giám đốc Viện KHLN Việt Nam)

6. Trung tâm NC Kinh tế Lâm nghiệp (Quyết định số 387/QĐ-KHLN-TC ngày   14/7/2017 của Giám đốc Viện KHLN Việt Nam)

7. Trung tâm NC Lâm sản ngoài gỗ (Quyết định số 388/QĐ-KHLN-TC ngày 14/7/2017 của Giám đốc Viện KHLN Việt Nam)

8. Trung tâm KHLN Đông Bắc Bộ (Quyết định số 389/QĐ-KHLN-TC ngày 14/7/2017 của Giám đốc Viện KHLN Việt Nam)

9. Trung tâm KHLN vùng Trung tâm Bắc Bộ (Quyết định số 390/QĐ-KHLN-TC ngày 14/7/2017 của Giám đốc Viện KHLN Việt Nam)

17-08-24 Giao TS2

GS.TS Võ Đại Hải-Bí thư Đảng ủy-Giám đốc Viện đã phát biểu, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giao tài sản và nêu một số lưu ý quản lý, sử dụng tài sản như sau:

– Trên cơ sở quyết định giao tài sản, các đơn vị phải xây dựng phương án sử dụng tài sản với nguyên tắc đảm bảo nguồn vốn.

– Đối với tài sản có giá trị từ 500trđ/1 đơn vị tài sản và nhà cửa vật kiến trúc phải trình Bộ phê duyệt phương án sử dụng.

– Chỉ được sử dụng tài sản trên đất để góp vốn liên doanh liên kết, cho thuê ….

– Không được lấy quyền sử dụng đất để góp vốn liên doanh liên kết, cho thuê …

– Đối với tài sản hình thành sau ngày có Quyết định giao thì các đơn vị hoàn thiện hồ sơ để trình Bộ phê duyệt bổ sung

GS.TS. Võ Đại Hải tin tưởng rằng, với trọng trách và nhiệm vụ mới được giao, các đơn vị sẽ tiếp tục phát huy năng lực của mình để có những đóng góp cho sự phát triển của Viện trong thời gian tới.

17-08-24 Giao TS3GS.TS Võ Đại Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện đã ký kết Quyết định bàn giao tài sản Nhà nước cho Lãnh đạo các đơn vị.

Cũng tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo các đơn vị được giao tài sản, đồng chí Nguyễn Anh Dũng – Giám đốc Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Viện cùng các đơn vị liên quan, đồng thời cũng cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý tài sản và hứa sẽ quyết tâm thực hiện tốt công tác quản lý tài sản, đưa các tài sản được giao vào phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao ngày càng hiệu quả.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

17-08-24 Giao TS4

 Ban TCKT

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]