Kết quả nghiên cứu tạo ván dăm thông dụng từ nguyên liệu vỏ hạt Điều kết hợp với dăm gỗ

Bùi Văn Ái

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Vỏ hạt Điều sau ép tận thu dầu là nguồn phế liệu trong công nghiệp chế biến hạt Điều của nước ta. Với thành phần hoá học chứa hàm lượng xenlulo xấp xỷ 20% nên vỏ hạt Điều có khả năng tận dụng, phối hợp với dăm gỗ để tạo ván dăm. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã nghiên cứu xác định loại dăm gỗ, tỷ lệ sử dụng dăm gỗ và dăm vỏ hạt Điều, tỷ lệ kết cấu để tạo ván dăm. Kết quả nghiên cứu đã khẳng định vỏ hạt điều đáp ứng được điều kiện kỹ thuật làm nguyện liệu để sản xuất ván dăm đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng của ván dăm thông dụng sử dụng trong điều kiện khô.

Từ khóa:Ván dăm, Dăm vỏ hạt Điều, Vỏ hạt Điều.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong những thập niên gần đây, sản phẩm ván dăm của ở nước ta được sản xuất và tiêu thụ tăng nhanh về số lượng. Ván dăm được sử dụng chủ yếu trong sản xuất đồ mộc, xây dựng, giao thông vân tải. Ván dăm được sản xuất theo cách truyền thống sử dụng nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng là chính. Xu hướng hiện nay trên thế giới cũng như trong nước đang có nhiều công trình nghiên cứu mở rộng nguồn nguyên liệu như phế liệu của các cơ sở chế biến gỗ, thứ phế liệu dạng xơ sợi trong nông nghiệp để sản xuất ván dăm nhằm giảm bớt sức ép lên tài nguyên rừng đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn phế liệu nông nghiệp, góp phần giảm giá thành sản phẩm.

Theo hướng nghiên cứu này, một số dạng nguyên liệu như cọng dừa nước, xơ dừa, dăm tre, bã mía, trấu … đã và đang được nghiên cứu để tạo ván dăm (Hoàng Thanh Hương (2002), Nguyễn Trọng Nhân (2002), Hoàn Xuân Niên (2004)). Nguồn nguyên liệu thực vật dạng xơ sợi rất đáng chú ý ở nước ta hiện nay là vỏ hạt điều (VHĐ). Lĩnh vực chế biến hạt điều hàng năm sản lượng hàng năm khoảng 500.000 đến 700.000 tấn hạt. Phần vỏ hạt sau tách nhân điều và ép để tận thu dầu chỉ được sử dụng một phần rất nhỏ để đốt lò, còn lại tập trung vào khu phế thải trong các xưởng ép dầu điều. VHĐ chứa hàm lượng xenlulo xấp xỉ 20% hứa hẹn khả năng sử dụng phối hợp với dăm gỗ để sản xuất ván dăm.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]