Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí

Ngày 21/02/2011 Bộ Tài chính và Bộ Khoa học Công nghệ có thông tư liên tịch Số 2/2011/TTLT-BTC-BKHCN về Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí

Chi tiết xem file đính kèm

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]