Hội nghị Sáng kiến giám sát rừng toàn cầu năm 2017 từ ngày 9-12 tháng 4 năm 2017 tại TP Hồ Chí Minh

Hội nghị Sáng kiến giám sát rừng toàn cầu (GFOI) năm 2017 được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 9-12 tháng 4 năm 2017, trong đó họp kín ngày 9-10 tháng 4 và họp mở rộng ngày 11-12 tháng 4.

Hội nghị được tổ chức tại Khách sạn New World Hotel, TP Hồ Chí Minh.

Hội nghị do GFOI cùng với Viện Điều tra Quy hoạch rừng và các đối tác phối hợp tổ chức.

Hội nghị tập hợp các đối tác của GFOI trên toàn thế giới thảo luận về sự phát triển mới nhất trong các vấn đề giám sát rừng quốc gia và nỗ lực của GFOI để cung cấp một gói hỗ trợ toàn cầu và cuối cùng hỗ trợ việc giám sát rừng ở các nước đang phát triển.

GFOI được tổ chức để hỗ trợ các nước đang phát triển giám sát rừng bằng cách xây dựng các phương pháp, hướng dẫn và tư vấn; Bồi dưỡng nâng cao năng lực; Tạo điều kiện tiếp cận với các dữ liệu không gian và mặt đất, và xác định nhu cầu và khoảng trống đòi hỏi nghiên cứu và công nghệ mới.

Hội nghị GFOI 2017 nhằm mục đích:

  • Trình bày và thảo luận các hoạt động của GFOI trong năm qua và thảo luận các kế hoạch cho năm tiếp theo
  • Thảo luận các vấn đề ưu tiên, bao gồm giám sát và báo cáo các nhu cầu cho REDD+, SDGs, các yêu cầu về minh bạch của UNFCCC, bao gồm nhu cầu dữ liệu về khí nhà kính và rừng
  • Xác định các vấn đề chính mà các nước thực hiện REDD+ phải đối mặt trong công tác giám sát rừng và tìm hiểu các cơ hội để GFOI có thể giúp giải quyết những vấn đề này
  • Xác định các cơ hội mới để phối hợp và hợp tác trong giám sát rừng có lợi cho các nước đang phát triển
  • Cho phép các đối tác của GFOI giới thiệu các hoạt động giám sát rừng
  • Trình bày những kết quả của Bản đánh giá GFOI (2016) và thảo luận các kế hoạch cho giai đoạn hai của Sáng kiến.

Thông tin và chương trình chi tiết của hội nghị: Xem tại đây.

Trang thông tin chính thức về hội nghị tại: http://www.gfoi.org/

ĐTHT

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]