Hội nghị khoa học quốc tế lần thứ 6 về Đa dạng sinh học và bảo tồn từ ngày 27-28 tháng 4 năm 2017 tại Dubai

Hội nghị khoa học quốc tế lần thứ 6 về Đa dạng sinh học và bảo tồn với chủ đề “Variety of Species Innovates Variety of Research” (tạm dịch là Tính đa dạng loài đổi mới đa dạng nghiên cứu). Hội nghị sẽ được tổ chức từ ngày 27-28 tháng 4 năm 2017 tại Dubai, UAE.

Hội nghị bao gồm nhiều phiên thảo luận về nhiều chủ đề khác nhau:

  • Đa dạng sinh học
  • Phát triển bền vững
  • Biến đổi khí hậu và ấm lên toàn cầu
  • Bảo tồn sinh thái và đa dạng sinh học
  • Đa dạng sinh học thực vật và động vật
  • Đa dạng sinh học biển
  • Lâm nghiệp
  • Các loài dễ bị tổn thương
  • Đa dạng sinh học và an ninh lương thực
  • Ô nhiễm và quản lý môi trường

Trang thông tin chính thức về hội nghị tại: http://biodiversity.conferenceseries.com/

ĐTHT

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]