Hội nghị IUFRO Acacia 2017 – Phát triển bền vững rừng trồng các loài Keo hướng tới tương lai

Hội nghị IUFRO Acacia 2017 – Phát triển rừng trồng các loài Keo hướng tới tương lai (Towards a sustainable future for Acacia plantations) sẽ diễn ra tại Yogyakarta, Inđônêsia từ ngày 24 – 28 tháng 7 năm 2017. Hội nghị được tổ chức bởi Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Inđônêsia và Tổ chức IUFRO.

Các chủ đề sẽ được đưa ra thảo luận tại hội nghị bao gồm:

  1. Quản lý trồng rừng để sản xuất bền vững
  2. Sâu bệnh hại
  3. Di truyền học và nhân giống
  4. Lâm sản có giá trị cao
  5. Chủ rừng quy mô nhỏ và ngành lâm nghiệp
  6. Đánh giá và giảm thiểu rủi ro

Đối tượng tham gia mà hội nghị hướng tới là các nhà nghiên cứu về tất cả những lĩnh vực có liên quan đến các chủ đề của hội nghị. Hội nghị cũng quan tâm tới các chuyên gia công nghiệp rừng và các nhà hoạch định chính sách.

Thời gian đăng ký tham gia và các thông tin chi tiết khác có thể xem tại đây./.

 

ĐTHT

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]