Hội nghị giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật phục vụ phát triển các sản phẩm chủ lực vùng Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về phát triển các sản phẩm chủ lực ngành nông nghiệp gắn với phát triển vùng tại Thông báo số 339/TB-VPCP ngày 05/10/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị khoa học công nghệ để giới thiệu và phổ biến các tiến bộ kỹ thuật (TBKT) của các tổ chức khoa học công nghệ, các trường đại học tạo ra để các địa phương áp dụng vào sản xuất nông, lâm ngư nghiệp nhằm đẩy mạnh phát triển sản phẩm chủ lực của các vùng.

Nội dung Hội Nghị

+ Báo cáo tại Hội trường:
– Đánh giá hoạt động chuyển giao TBKT vào sản xuất nông nghiệp trong vùng.
– Giới thiệu các TBKT nổi bật có thể chuyển giao cho sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của vùng.
– Phổ biến Chiến lược phát triển KHCN ngành Nông nghiệp và PTNT; các Chương trình khung về Nghiên cứu khoa học công nghệ và Khuyến nông giai đoạn 2013-2020.
+ Trưng bày triển lãm và thăm cơ sở sản xuất tại hiện trường:
– Trưng bày triển lãm các sản phẩm KHCN, các TBKT, giống mới…
– Thăm quan mô hình sản xuất 1-2 sản phẩm chủ lực của vùng.

Ngày 27-28/6/2013 “Hội nghị giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật phục vụ phát triển các sản phẩm chủ lực Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên” đã được tổ chức tại TP. Quy Nhơn – tỉnh Bình Định. Phó Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc khu vực phía Bắc và phía Nam đã tham gia Hội nghị và trình bày các kết quả nghiên cứu, các tiến bộ kỹ thuật phục vụ phát triển sản phẩm chủ lực của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Một số hình ảnh về gian trưng bày triển lãm các sản phẩm KHCN, các TBKT, giống mới của Viện

HNQuynhon

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]