Ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ lâm nghiệp giữa Tỉnh Nghệ An và Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Với mục tiêu hỗ trợ Tỉnh Nghệ An nâng cao năng lực nghiên cứu và chuyển giao các thành tựu khoa học công nghệ về giống cây lâm nghiệp, kỹ thuật lâm sinh, lâm sản ngoài gỗ, công nghệ chế biến, bảo quản lâm sản sau thu hoạch, ngày 19/7/2013 tại Hội thảo khoa học “Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ cao phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tại Nghệ An”, lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác đã được tổ chức trang trọng với sự chứng kiến của đông đảo các lãnh đạo các ban ngành liên quan của Tỉnh Nghệ An và các Viện thành viên của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Đại diện hai bên ký kết là ông Huỳnh Thanh Điền – Phó chủ tịch Tỉnh Nghệ An và PGS.TS. Triệu Văn Hùng – Quyền Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

 

13-07-19 kyketNghean

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ lâm nghiệp giữa Tỉnh Nghệ An và Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tại thành phố Vinh, ngày 19/7/2013

Thỏa thuận hợp tác này sẽ là khuôn khổ pháp lý quan trọng để Tỉnh và Viện tiếp tục tăng cường hoạt động hợp tác toàn diện về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ lâm nghiệp tại Tỉnh Nghệ An trong thời gian tới. Những nội dung thỏa thuận hợp tác là những nội dung cấp bách hiện nay của ngành lâm nghiệp Tỉnh Nghệ An cần thực hiện trong giao đoạn 2013-2017, cụ thể là:

1.   Khảo nghiệm mở rộng các giống tiến bộ kỹ thuật cây lâm nghiệp đã được công nhận nhằm xác định những giống phù hợp với điều kiện tự nhiên của Tỉnh Nghệ An;

2.   Chuyển giao giống và công nghệ nhân giống (bao gồm công nghệ mô, hom, xây dựng các vườn giống và rừng giống);

3.   Xây dựng mô hình rừng trồng gỗ lớn, lâm sản ngoài gỗ, quản lý bền vững lập địa và rừng tự nhiên, làm giàu rừng bằng ứng dụng các giống và giải pháp lâm sinh tiên tiến;

4.   Nghiên cứu bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen các loài cây đặc hữu quý hiếm của Tỉnh;

5.   Nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ chế biến, bảo quản gỗ và lâm sản ngoài gỗ ở quy mô vừa và nhỏ;

6.   Nghiên cứu phòng trừ sâu bệnh hại cho cây trồng lâm nghiệp;

7.   Phối hợp với Sở Khoa học công nghệ, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tỉnh Nghệ An xác định những nhiệm vụ KHCN&MT ưu tiên và thảo luận hợp tác nghiên cứu, tìm nguồn kinh phí địa phương, Bộ NN&PTNT và Bộ Khoa học và Công nghệ

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]