Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu phát triển rừng trồng Bời lời vàng (Litsea pierrei Lecomte) và Dẻ đỏ (Lithocarpus ducampii A.Camus) cung cấp gỗ lớn ở một số vùng sinh thái trọng điểm”.

Thực hiện Quyết định số: 170/QĐ/KHLN-KH ngày 24/5/2022 của của Giám đốc Viện về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu phát triển rừng trồng Bời lời vàng (Litsea pierrei Lecomte) và Dẻ đỏ (Lithocarpus ducampii A.Camus) cung cấp gỗ lớn ở một số vùng sinh thái trọng điểm”.

Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Võ Đại Hải.

Đơn vị thực hiện: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Mục tiêu:

+ Chọn được xuất xứ và gia đình Bời lời vàng và Dẻ đỏ cho năng suất gỗ vượt ít nhất 15% về thể tích thân cây so với các giống đại trà trong sản xuất.

+ Xác định được biện pháp nhân giống, kỹ thuật trồng rừng thâm canh cho 2 loài nhằm cung cấp gỗ lớn ở vùng Trung tâm, Đông Bắc, Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

+ Xác định được công nghệ chế biến, bảo quản gỗ phù hợp cho 2 loài Bời lời vàng và Dẻ đỏ

  – Mục tiêu cụ thể:

+ Chọn được ít nhất 1 xuất xứ có triển vọng/loài/vùng và chọn được ít nhất 5 gia đình có triển vọng/loài/vùng cho năng suất gỗ đạt trung bình từ 12 m3/ha/năm đối với Bời lời vàng tại vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên; 10m3/ha/năm đối với Dẻ đỏ tại vùng Trung tâm và Đông Bắc. Giống đảm bảo chất lượng gỗ tốt.

+ Xác định được hệ thống các biện pháp kỹ thuật nhân giống và trồng rừng thâm canh cung cấp gỗ lớn cho 2 loài Bời lời vàng và Dẻ đỏ đảm bảo năng suất gỗ vượt ít nhất 15% so với sản xuất hiện nay.

+ Xác định được các quy trình công nghệ chế biến và bảo quản gỗ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng gỗ hai loài Bời lời vàng và Dẻ đỏ, đảm bảo tăng ít nhất 10% giá trị gia tăng các sản phẩm gỗ rừng trồng so với hiện tại, được công nhận là tiến bộ kỹ thuật.

+ Xây dựng được 20 ha mô hình khảo nghiệm giống và 40 ha rừng trồng thâm canh ở 4 vùng Đông Bắc, Trung tâm, Đông Nam bộ và Tây Nguyên (tổng 15 ha/vùng).

Nội dung nghiên cứu của đề tài

  1. Điều tra, đánh giá các mô hình và biện pháp kỹ thuật trồng rừng Bời lời vàng và Dẻ đỏ đã có:
  2. 2. Nghiên cứu tuyển chọn cây trội, khảo nghiệm xuất xứ và hậu thế kết hợp xây dụng vườn giống hữu tính cho Bời lời vàng và Dẻ đỏ
  3. Nghiên cứu kỹ thuật trồng rừng Bời lời vàng và Dẻ đỏ:
  4. Nghiên cứu cấu tạo, tính chất cơ vật lý, thành phần hóa học, độ bền tự nhiên và đặc tính công nghệ gỗ Bời lời vàng và Dẻ đỏ
  5. 5. Nghiên cứu công nghệ chế biến, bảo quản gỗ Bời lời vàng và Dẻ đỏ
  6. Tập huấn kỹ thuật gieo ươm, trồng rừng và chế biến bảo quản gỗ kết hợp chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho Bời lời vàng và Dẻ đỏ

Đánh giá về hiệu quả do đề tài mang lại:

– Hoàn thiện hệ thống biện pháp kỹ thuật trồng rừng Bời lời vàng và Dẻ đỏ cung cấp gỗ lớn để nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế rừng trồng sản xuất từ khâu chọn giống, mật độ trồng, kỹ thuật trồng, chăm sóc …

– Giúp tổ chức chủ trì có được thêm nguồn dữ liệu khoa học, hiện trường rừng thí nghiệm theo dõi đánh giá phục vụ nghiên cứu lâu dài. Thu được kết quả khoa học nghiên cứu về cây Bời lời vàng và Dẻ đỏ với cách tiếp cận theo hướng mới khá đồng bộ và cung cấp gỗ lớn, hiệu quả cao hơn trước đây. Là điều kiện để đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, nâng cao năng lực cán bộ nghiên cứu, có thêm cơ hội hợp tác nghiên cứu với các tổ chức quốc tế, các đơn vị nơi thực hiện đề tài.

– Các cơ sở ứng dụng sẽ được tiếp cận với các nguồn giống, kỹ thuật công nghệ trồng rừng Bời lời vàng và Dẻ đỏ ở mức cao hơn, đem lại hiệu quả cao và bền vững hơn so với kỹ thuật đã áp dụng trước đây.

– Góp phần thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp và bảo vệ môi trường.

– Cung cấp gỗ lớn, nâng cao hiệu quả kinh tế của rừng trồng, góp phần tăng thu nhập cho người tham gia trồng rừng, sản xuất kinh doanh gỗ rừng trồng.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]