Thúc đẩy hợp tác thực hiện chứng chỉ rừng ở Việt Nam

Ngày 29 tháng 4 năm 2022, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (VFCO) và Văn phòng Công nhận chất lượng (BOA) đã có cuộc họp trao đổi và ký Thỏa thuận hợp tác giữa VFCO và BOA. Tham dự cuộc họp và lễ ký Thỏa thuận hợp tác có ông Đặng Quốc Quân – Phó giám đốc phụ trách BOA, ông Võ Đại Hải – Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, ông Vũ Tấn Phương- Giám đốc VFCO và các cán bộ chủ chốt của VFCO và BOA. Hai bên trao đổi kết quả hợp tác trong thời gian qua và nhất trí ký bản thỏa thuận tăng cường hợp tác để thúc đẩy các hoạt động chứng chỉ rừng tại Việt Nam theo Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia. Các lĩnh vực hợp tác tập trung vào xây dựng năng lực cho các tổ chức chứng nhận và các bên liên quan, phát triển các tiêu chuẩn, hướng dẫn, chia sẻ thông tin, giám sát các tổ chức chứng nhận, tổ chức hội thảo, hoạt động quảng bá thương hiệu của hai bên.

VFCO được thành lập vào năm 2019, là Tổ chức thực hiện Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia (VFCS) và được Tổ chức chứng chỉ rừng quốc tế PEFC ủy quyền quản lý hoạt động PEFC tại Việt Nam. VFCO chịu trách nhiệm về xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn về chứng chỉ rừng; ký hợp đồng chỉ định các Tổ chức chứng nhận; đào tạo, xây dựng năng lực về chứng chỉ rừng; quản lý và cấp phép sử dụng nhãn VFCS và PEFC; và giám sát chất lượng chứng nhận.

BOA được thành lập năm 1995 trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và là thành viên của Tổ chức chứng nhận quốc tế (IAF). Trong hoạt động chứng nhận, BOA cung cấp dịch vụ đánh giá, công nhận các phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ chức chứng nhận sự phù hợp, tổ chức giám định theo quy định của Việt Nam và theo thông lệ quốc tế; đào tạo, tập huấn các tiêu chuẩn, đánh giá nội bộ, vv.

Nguồn: https://vfcs.org.vn/thuc-day-hop-tac-thuc-hien-chung-chi-rung-o-viet-nam/

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]