Diễn đàn chính sách lần 3 “Hoàn thiện chính sách phát triển rừng trồng ở Việt Nam”

Sau gần 03 năm thực hiện, dự án “Hoàn thiện chính sách rừng trồng để cân bằng nhu cầu giữa chủ rừng quy mô nhỏ, công nghiệp chế biến gỗ và môi trường ở Lào và Việt Nam” do ACIAR tài trợ và Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam là đầu mối thực hiện tại Việt Nam, đã đạt được những kết quả quan trọng. Ngày 19/6/2018 tại Hà Nội, Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn chính sách lần 3 để thông báo cáo kết quả dự án và tham vấn các bên liên quan về các khuyến nghị chính sách phát triển rừng trồng ở Việt Nam. Các kết quả chính của dự án đạt được gồm:

  • Báo cáo phân tích chính sách về quản lý và phát triển rừng trồng;
  • Báo cáo phân tích kinh tế rừng trồng theo chuỗi;
  • Báo cáo đánh giá sinh kế và phát triển rừng trồng của các hộ gia đình;
  • Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với phát triển rừng trồng tại 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị
  • Khuyến nghị chính sách về nâng cao giá trị kinh tế rừng trồng, cải thiện tác động môi trường từ rừng trồng, phát triển thương mại tín chỉ các bon từ rừng trồng gỗ lớn.

Tham gia diễn đàn gồm 40 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý cấp trung ương như Bộ NN&PTNT, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch đầu tư, các vụ thuộc Bộ NN&PTNT, Tổng cục Lâm nghiệp, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam, các Công ty Lâm nghiệp, các tổ chức Phi chính phủ trong nước và quốc tế, các viện nghiên cứu, đối tác dự án từ Lào và các chuyên gia.

Trước đó, ngày 18/6/2018, Dự án đã tổ chức một Hội thảo tập huấn về Phương pháp phân tích kinh tế rừng trồng cho 20 cán bộ thuộc các cơ quan quản lý của Bộ NN&PTNT, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Viện nghiên cứu.

aaa

ĐTHT

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]