Thông báo tuyển dụng chuyên gia

Dự án “Thúc đẩy quản lý lâm sản bền vững của các công ty lâm nghiệp ở Việt Nam” đang được triển khai thực hiện theo quyết định phê duyệt của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số 129/QĐ-BNN.

Theo kế hoạch của dự án, Văn phòng tư vấn của Dự án cần tuyển chuyên gia cho các vị trí tư vấn sau:

  1. Lâm nghiệp cộng đồng (xem TOR 01 tại đây)
  2. Chính sách và luật lâm nghiệp (xem TOR 02 tại đây)

Các ứng viên quan tâm gửi bản lý lịch (CV) đến Văn phòng tư vấn. Lý lịch trình bày theo mẫu và bằng tiếng Anh (tải mẫu lý lịch tại đây).

Thời hạn nộp bản lý lịch (CV) cho vị trí chuyên gia tư vấn Lâm nghiệp cộng đồng (TOR 01) là 17:00 ngày 10/7/2018.

Thời hạn nộp bản lý lịch (CV) cho vị trí chuyên gia tư vấn Chính sách và luật lâm nghiệp (TOR 02) là 17:00 ngày 15/6/2018

Bản lý lịch của các ứng viên gửi tới địa chỉ sau: application@psfm.vn.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]