Đăng bài và đặt mua Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp

Kính gửi: Các đơn vị, cá nhân

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp là ấn phẩm của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam được Ban tư tưởng Văn hóa Trung ương chấp thuận tại văn bản số 325-CV/TTVH ngày 04/8/2006 và được Bộ Văn hóa Thông tin cấp Giấy phép hoạt động báo chí số 122/GP-BVHTT ngày 14/8/2006.

Từ khi được cấp Giấy phép tới nay Viện đã phát hành 4 số / năm và có thể có thêm số đặc san. Các bài được đăng trên Tạp chí có chất lượng cao, được tính điểm công trình khoa học 0,5 điểm (theo quyết định số 207/QĐ-HĐCDGSNN ngày 19/8/2009 của Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước về Danh mục các tạp chí khoa học được tính điểm công trình khoa học quy đổi khi xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư).

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp của Viện đã góp phần quan trọng và kịp thời trong việc giới thiệu, chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học lâm nghiệp tới các cơ quan, đơn vị, các độc giả để vận dụng trong nghiên cứu, đào tạo, quản lý và sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp.

Từ năm 2011 do kinh phí cho xuất bản Tạp chí không được cấp nên Viện không thể gửi biếu các độc giả như thường lệ mà Viện sẽ thu tiền mua tạp chí và thu tiền trả thù lao thẩm định để bù chi phí xuất bản.

Các đơn vị, cá nhân gửi bài viết để đăng trên Tạp chí phải nộp thù lao cho người thẩm định là 200.000đ/bài, kể cả trường hợp bài không được đăng.

Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu đặt mua Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp đăng ký theo phiếu đính kèm.

Giá tiền mua tạp chí: 25.000 đồng/cuốn/số (bao gồm cả cước bưu điện).

Hình thức thanh toán: Thanh toán 1 lần / năm ngay khi đăng ký mua, bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

Đơn vị nhận tiền: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Đông Ngạc – Từ Liêm – Hà Nội

Số tài khoản: 3100211000242

Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Từ Liêm – Hà Nội

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ: Bộ phận Thông tin – Phòng Kế hoạch Khoa học – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam – Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội; điện thoại 04.38362231.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]