Chuẩn bị v Thực hiện Chiến lược Quản l Pơ mu – Fokienia hodginsii – ở Việt Nam đến năm 2008

Fokienia hodginsii là loài cây lá kim thuộc Họ Cupressaceae. Pơmu – Fokienia là loài hiện nay phân bố trên hầu khắp Việt Nam, nam Trung Quốc và bắc Lào.Do có vùng phân bố rộng nên loài này vẫn được duy trì tình trong trạng bị đe doạ ở mức thấp/gần bị đe doạ theo hướng dẫn của IUCN (2002). Tuy nhiên, việc sử dụng rộng rãi loài gỗ này ở Việt Nam cho thấy Pơ mu đang gánh chịu mối đe doạ lớn hơn người ta tưởng. Gỗ Pơ mu nhẹ, có hương thơm và có nhựa, được dân chúng địa phương đánh giá cao (cho xây dựng khi cần) và người giâù coi việc sử dụng Pơ mu như là sở thích. Hiện tại mới chỉ biết rất ít về loài cây này nhưng một điều chắc chắn là trữ lượng ngoài tự nhiên đang giảm đi một cách nhanh chóng. Buôn bán loại gỗ này rất rộng ở thị trường trong nước và quốc tế nhưng tình hình cụ thể hiện nay vẫn chưa rõ. Chỉ mới biết rất ít về sinh thái loài cây nên phải nghiên cứu để đánh giá tình hình khai thác hiện tại loài cây này có đe doạ đến sự tồn vong của nó ở Việt Nam (Trung Quốc và Lào) và nếu tình hình đúng như vậy, thì phải làm thế nào quản lý việc sử dụng bền vững loài cây này.Để xây dựng kế hoạch quản lý loài cây này ở Việt Nam rất nhiều đề tài phải được nghiên cứu một cách nghiêm túc, nhiều việc phải làm bằng nhiều cách tiếp cận khác nhau. Những chủ đề gồm: tính pháp lý và chính sách của nhà nước đối với việc khai thác và buôn bán Pơ mu (ở Việt Nam), kể cả việc xem xét định mức khai thác hiện tại; mua bán trong nước và quốc tế và thống kê số liệu sử dụng loài gỗ này; trữ lượng cây đứng hiện tại; sinh thái của loài này trong tự nhiên và nơi trồng chúng; và những khía cạnh khác ảnh hưởng đến việc xây dựng kế hoạch quản lý cũng như nghiên cứu những thông tin hiện có từ Trung Quốc và Lào.

Tài liệu này nêu bật một số vấn đề xung quanh cây Pơ mu và nếu có thể đưa ra một số đường lối thích hợp cho cách tiếp cận.

(Source: Mekonginfo.org)

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]