Thông tin Luận án của Nghiên cứu sinh Trần Đức Vượng

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu đặc điểm biến dị, khả năng di truyền về sinh trưởng và đánh giá mức độ đa dạng di truyền của một số nguồn giống thông caribê (Pinus caribaea Morelet). Ngành đào tạo: Di truyền và chọn giống cây lâm nghiệp:                         Mã số: 9 62 02 07 Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Đức Vượng Họ và tên giáo viên hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Đức Kiên; TS. Hà Huy Thịnh Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam   TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN … [Read more...]

Thông tin Luận án của Nghiên cứu sinh Lê Văn Quang

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu bổ sung đặc điểm sinh học và biện pháp kỹ thuật gây trồng Vù hương (Cinnamomum balansae H.Lecomte) tại một số tỉnh phía Bắc Ngành đào tạo: Lâm sinh:                                Mã ngành: 9 62 02 05 Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Văn Quang Họ và tên giáo viên hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Hoàng Văn Thắng TS. Trần Văn Đô Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam   TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN - Đặc điểm sinh học … [Read more...]

Thông tin Luận án của Nghiên cứu sinh Trần Thị Lệ Trà

Tên luận án: Nghiên cứu một số cơ sở khoa học phục vụ chọn giống Lát hoa (Chukrasia tabularis A. Juss) chống chịu Sâu đục nõn (Hypsipyla robusta (Moore)), sinh trưởng nhanh tại vùng Tây Bắc và Bắc Trung bộ. Ngành đào tạo: Quản lý tài nguyên rừng                                Mã số: 9 62 02 11 Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Thị Lệ Trà Họ và tên người hướng dẫn khoa học:       1. TS. Nguyễn Minh Chí            GS.TS. Phạm Quang Thu Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp … [Read more...]

Nghiên cứu sinh Bùi Kiều Hưng bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 12/9/2023, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu sinh (NCS) Bùi Kiều Hưng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, Ngành đào tạo: Lâm sinh, Mã ngành: 9 62 02 05 với tên Luận án: “Nghiên cứu bổ sung một số đặc điểm sinh học và biện pháp kỹ thuật trồng Sa nhân tím (Amomum logiligulare T.L.Wu) tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội”. Người hướng dẫn Khoa học:  GS. TS Võ Đại Hải   PGS. TS Triệu Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng điều hành Buổi đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp … [Read more...]

Nghiên cứu sinh Hà Văn Năm bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 06/9/2023, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu sinh (NCS) Hà Văn Năm đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, Ngành đào tạo: Lâm sinh, Mã ngành: 9 62 02 05 với tên Luận án: “Nghiên cứu bổ sung một số đặc điểm sinh học và biện pháp kỹ thuật nhân giống, trồng Bương mốc (Dendrocalamus velutinus N.-H. Xia, V. T. Nguyen & V. D. Vu) tại Hà Nội”. Người hướng dẫn Khoa học:  Cố GS. TS Nguyễn Xuân Quát (2016- 2017); TS Lê Văn Thành; PGS. TS Hoàng Văn Thắng (2018- … [Read more...]

Thông báo tổ chức đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Bùi Kiều Hưng

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Bùi Kiều Hưng với đề tài luận án: “Nghiên cứu bổ sung một số đặc điểm sinh học và biện pháp kỹ thuật trồng Sa nhân tím (Amomum longiligulare T.L.Wu) tại huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội”. Chuyên ngành: Lâm sinh. Mã số: 9 62 02 05 Nghiên cứu sinh:  Bùi Kiều Hưng Thời gian: 8h30’, Thứ ba, ngày 12 tháng 9 năm 2023. Địa điểm: Phòng Họp 1 - tầng 4 - Tòa nhà Viện Nghiên cứu Giống & Công nghệ sinh học - … [Read more...]

Nghiên cứu sinh Vũ Tiến Lâm bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 30/8/2023, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu sinh (NCS) Vũ Tiến Lâm đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, Ngành đào tạo: Lâm sinh, Mã ngành: 9 62 02 05 với tên Luận án: “Nghiên cứu giải pháp bón phân hợp lý cho rừng trồng Keo tai tượng (Acacia mangium Willd) ở Quảng Ninh”. Người hướng dẫn Khoa học: PGS. TS Nguyễn Huy Sơn; TS Trần Văn Đô.   Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện có mặt đầy đủ với 07 thành viên do GS. TS. Võ Đại Hải làm Chủ tịch … [Read more...]

Thông báo tổ chức đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Hà Văn Năm

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Hà Văn Năm. Đề tài: “Nghiên cứu bổ sung một số đặc điểm sinh học và biện pháp kỹ thuật nhân giống, trồng Bương mốc (Dendrocalamus velutinus N.-H. Xia, V. T. Nguyen & V. D. Vu) tại Hà Nội”. Ngành đào tạo: Lâm sinh. Mã ngành: 9 62 02 05 Nghiên cứu sinh:  Hà Văn Năm Thời gian:   8h30’, Thứ tư, ngày 06 tháng 9 năm 2023. Địa điểm: Phòng Họp 1 - tầng 4 - Tòa nhà Viện Nghiên cứu Giống & Công nghệ … [Read more...]

Thông báo tổ chức đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Vũ Tiến Lâm

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Vũ Tiến Lâm. Đề tài Luận án: “Nghiên cứu giải pháp bón phân hợp lý cho rừng trồng Keo tai tượng (Acacia mangium Willd) ở Quảng Ninh”. Ngành đào tạo: Lâm sinh. Mã ngành: 9 62 02 05 Nghiên cứu sinh:  Vũ Tiến Lâm Thời gian: 8h30’, Thứ tư, ngày 30 tháng 8 năm 2023. Địa điểm: Phòng Họp 1 - tầng 4 - Tòa nhà Viện Nghiên cứu Giống & Công nghệ sinh học - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, 46 Đức Thắng, … [Read more...]

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA

Dự án “Nâng cao năng lực và kiến thức để áp dụng các thực hành quản lý rừng cải tiến cho các công ty lâm nghiệp và và các chủ rừng có quy mô nhỏ ở việt nam (PSFM II)” đang được triển khai thực hiện theo quyết định phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 4441/QĐ-BNN-HTQT ngày 05/11/2021. Dự án PSFM II đang tuyển chuyên gia cho vị trí tư vấn sau: Tư vấn ngắn hạn trong nước cho nhiệm vụ “Nâng cao năng lực trong việc xây dựng Chương trình dã ngoại cho học sinh theo chủ đề … [Read more...]

[logo-slider]