Thông tin luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Lê Như Dũng

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng ở thành phố Hà Nội.

Chuyên ngành:  Quản lý tài nguyên rừng                      Mã số: 9620211

Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Như Dũng

Họ và tên cán bộ hướng dẫn: GS. TS Vương Văn Quỳnh, PGS. TS Ngô Văn Xiêm

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN:

Cháy rừng ở Hà Nội xảy chủ yếu vào thời kỳ khô hạn nhất, kéo dài từ tháng 10 năm trước đến 03 năm sau. Đối tượng bị cháy tập trung vào rừng trồng Thông ở Sóc Sơn, xấp xỉ 90%, các vụ cháy còn lại xảy ra với các trạng thái rừng khác ở các huyện Ba Vì và Mỹ Đức.

– Đề tài đã hoàn thiện một số biện pháp kỹ thuật cho công tác PCCCR Hà Nội gồm: xây dựng băng trắng và băng xanh cản lửa, đốt trước thảm khô để phòng cháy với rừng với chu kỳ đốt trước từ 3 đến 4 năm.

– Đề tài đã đề xuất 04 mô hình phối hợp các lực lượng trong phòng cháy, đó là: mô hình phối hợp trong trao đổi thông tin về PCCCR, mô hình phối hợp trong tuyên truyền phổ biến kiến thức về PCCCR, mô hình phối hợp trong kiểm tra an toàn PCCCR, mô hình phối hợp trong xây dựng và thực tập phương án PCCCR.

– Đề tài đã đề xuất 05 mô hình phối hợp trong chữa cháy rừng tương ứng với 5 cấp nguy hiểm của đám cháy rừng ở Hà Nội được xác định đồng thời theo cấp nguy cơ cháy của thời tiết và cấp dễ cháy của trạng thái rừng. Thời tiết càng nắng nóng và ở các khu rừng càng dễ cháy thì cấp nguy hiểm của đám cháy càng cao và mô hình phối hợp các lực lượng chữa cháy rừng càng phức tạp hơn.

Thông tin luận án và toàn văn luận án đã được đăng tải công khai trên trang thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo: http://luanvan.moet.gov.vn/?page=1.1&view=33600

Tin mới nhất

Các tin khác