Thông báo Chương trình học bổng APFNet 2017

Chương trình học bổng năm 2017 của APFNet dự định lựa chọn và hỗ trợ khoảng 30 sinh viên đủ tiêu chuẩn để hoàn thành chương trình Thạc sỹ thuộc sáu lĩnh vực chuyên ngành tại bốn trường đại học tại Trung Quốc:

1)    Kinh tế và quản lý rừng (tại Beijing Forestry University)

2)    Lâm nghiệp (tại Nanjing Forestry University)

3)    Kỹ thuật lâm sinh (tại Nanjing Forestry University)

4)    Kỹ thuật môi trường (tại Nanjing Forestry University)

5)    Bảo tồn đất và nước và chống sa mạc hóa (tại Inner Mongolia Agriculture University và Northwest A&F University)

6)    Bảo vệ rừng (tại Northwest A&F University)

Hạn chót nộp hồ sơ ứng tuyển là ngày 30/5/2017.

Thông tin chi tiết về chương trình, đối tượng và các thông tin khác: Xem tại đây.

ĐTHT

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]