Thị trường xuất khẩu đồ gỗ và nguyên liệu gỗ của Việt Nam

Cao Lâm Anh, Hoàng Liên Sơn

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Tóm tắt

Ngành công nghiệp chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ phát triển không ngừng, năm 2005 kim ngạch xuất khẩu của ngành đã đạt hơn 1.5 tỷ USD đứng hàng thứ 5 trong các ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam. Ngoài thực trạng khan hiếm gỗ, ngành chế biến gỗ và lâm sản còn đứng trước sự cạnh tranh gay gắt từ các nguồn nhập khẩu đang tăng lên nhanh chóng do nền kinh tế đã được mở cửa. Trong khuôn khổ hiệp định thuế quan AFTA và sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), việc giảm thuế quan nhập khẩu lâm sản cũng sẽ gây thêm áp lực cạnh tranh trong thời gian tới. Bài viết đã sàng lọc có chọn lọc các vấn đề ưu tiên từ các nguồn dữ liệu và thông tin liên quan để phân tích và đánh giá một cách khái quát thị trường xuất khẩu đồ gỗ và nguyên liệu gỗ của Việt Nam.

Từ khoá: Xuất khẩu đồ gỗ; gỗ nguyên liệu; thị trường sản phẩm từ gỗ

Mở đầu

Trong thời kỳ đầu phát triển kinh tế nhiều thành phần, dưới tác động của cơ chế thị trường, công nghiệp chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ đã có những khởi sắc đáng kể, đặc biệt là trong lĩnh vực xuất khẩu sản phẩm từ gỗ. Để thực hiện chỉ tiêu xuất khẩu 2 tỷ USD vào năm 2010 thì ngành công nghiệp và sản xuất chế biến đồ gỗ xuất khẩu của Việt Nam cần phải nỗ lực nhiều. Gần đây, nhiều chuyên gia phân tích nhận xét: Nếu Việt Nam không sớm tự cải thiện tình hình nguyên liệu từ các nguồn cung trong nước thì chỉ trong vòng 5 năm nữa có thể chúng ta sẽ phải nhập khẩu 100% gỗ nguyên liệu.

Mặt khác, thị trường nguyên liệu gỗ trong thời gian qua diễn biến khá phức tạp và cần nghiêm túc xem xét đánh giá một cách khách quan để có cái nhìn tổng thể và định hướng cho ngành công nghiệp và sản xuất chế biến đồ gỗ xuất khẩu của Việt Nam.

Nội dung nghiên cứu

Khái quát thực trạng ngành công nghiệp chế biến gỗ ở Việt Nam

Khái quát thị trường trong nước và các sản phẩm gỗ xuất khẩu

Nguồn nguyên liệu gỗ và gỗ nhập khẩu

Dự báo về thị trường xuất, nhập khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]