KHẢO NGHIỆM HẬU THẾ DÒNG KEO LAI LÀM CƠ SỞ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ DÒNG KEO LAI CÓ TRIỂN VỌNG

Phạm Thế Dũng, Nguyễn Trần Nguyên, Ngô Văn Ngọc

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Tóm tắt

Khảo nghiệm hậu thế dòng vô tính cây keo được chọn từ các cây lai tự nhiên trong các quần thụ rừng trồng ở Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả thí nghiệm đã một lần nữa chứngminhcác dòng keo lai sinh trưởng vượt trội hơn so với hai loài cây bố mẹ trong cùng một điều kiện sinh trưởng và đồng thời chọn ra 4 dòng keo lai số 1, 3, 4, 8 trong 10 dòng keo lai khảo nghiệm có sinh trưởng đường kính, chiều cao và trữ lượng tốt nhất để tiếp tục khảo nghiệm chọn các dòng ưu việt khác. Trước mắt có thể sử dụng các dòng này làm vật liệu trồng rừng.

Từ khoá: Khảo nghiệm hậu thế, Keo lai

Mở đầu

Cây Keo lai ngày càng được trồng rộng rãi ở các tỉnh phía Nam, việc chọn bổ sung một số các dòng keo lai cho năng suất cao có ý nghĩa rất quan trọng trong cải thiện giống cây trồng.

Mục đích thí nghiệm

Khảo nghiệm hậu thế dòng vô tính cây keo được chọn từ các cây lai tự nhiên trong các quần thụ rừng trồng ở Tân Tạo, TP. Hồ Chí Minh.

Vật liệu và phương pháp thí nghiệm

-Cây keo lai tự nhiên được chọn có các tiêu chuẩn về độ vượt đường kính, chiều cao và có hình thân thẳng hơn so với các cây lai khác trong quần thụ.

-Cưa ngang gốc cao cách mặt đất 25-30cm. Sau hơn 1 tháng cắt chồi non tiến hành giâm hom tạo cây con để trồng thí nghiệm.

-Cây thí nghiệm là cây giâm hom có chiều cao 25-30cm, cây khoẻ mạnh khoảng 2, 5 tháng tuổi, ươm trong bầu nylon có hệ rễ phát triển tốt. Cây đối chứng là cây gieo từ hạt của hai loài cây bố và mẹ là A.mangiumA.auriculiformis.

-Khảo nghiệm được thực hiện trên đất xám vàng có tầng kết vón nông. Đặc trưng phẫu diện đất chỉ ra tại bảng 1.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]