Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu chọn giống Keo tai tượng có năng suất cao chống chịu bệnh mục ruột phục vụ trồng rừng gỗ lớn cho vùng Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ”.

Thực hiện Quyết định số: 614 /QĐ /KHLN-KH ngày 18/12/2020 của của Giám đốc Viện về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tại KHCN cấp Bộ: “Nghiên cứu chọn giống Keo tai tượng có năng suất cao chống chịu bệnh mục ruột phục vụ trồng rừng gỗ lớn cho vùng Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ”. Chủ trì: TS. La Ánh Dương. Đơn vị thực hiện: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Mục tiêu tổng … [Read more...]

Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp Quốc gia: “Nghiên cứu chọn tạo giống Keo tam bội sinh trưởng nhanh phục vụ trồng rừng gỗ lớn”.

Thực hiện Quyết định số: 767 /QĐ/KHLN-KH ngày 31/12/2019 của Giám đốc Viện về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.  Ngày 17/02/2020, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp Quốc gia thuộc “Chương trình trọng điểm ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực NN & PTNT đến năm 2020”. Tên đề tài: Nghiên cứu chọn tạo giống Keo tam bội sinh trưởng … [Read more...]

Hội thảo “Xác định ưu tiên nghiên cứu các lĩnh vực Giống & công nghệ sinh học lâm nghiệp và Lâm sinh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”

Ngày 18/12/2019, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức các Hội thảo “Xác định ưu tiên nghiên cứu lĩnh vực Giống & công nghệ sinh học lâm nghiệp và Lâm sinh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế để từ đó xây dựng các định hướng nghiên cứu cho giai tiếp theo, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất trong lĩnh vực Giống & công nghệ sinh học lâm nghiệp và Lâm sinh. Tham dự và điều hành Hội thảo có các chuyên gia đến … [Read more...]

Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở nhiệm vụ quỹ gen cấp Quốc gia năm 2019

Thực hiện Quyết định số 706/QĐ/KHLN-KH ngày 13/12/2019 của Giám đốc Viện về việc Thành lập hội đồng Khoa học Công nghệ nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở nhiệm vụ quỹ gen cấp Quốc gia năm 2019. Ngày 16/12/2019, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở nhiệm vụ quỹ gen cấp Quốc gia năm 2019: Tên nhiệm vụ: Bảo tồn nguồn gen cây rừng (Giai đoạn III). Chủ nhiệm: TS. Phí Hồng Hải Đơn vị thực hiện: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Một số kết … [Read more...]

Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở Dự án sản xuất thử nghiệm độc lập cấp Nhà Nước và Dự án nghiên cứu khoa học công nghệ cấp bộ

Thực hiện Quyết định số 684/QĐ/KHLN-KH và 685/QĐ/KHLN-KH ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc Viện về việc Thành lập hội đồng Khoa học Công nghệ nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở Dự án sản xuất thử nghiệm độc lập cấp Nhà Nước và Dự án nghiên cứu khoa học công nghệ cấp bộ. Ngày 15/01/2018, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp hội đồng nghiệm thu tổng kết Dự án: 1. Dự án sản xuất thử nghiệm độc lập cấp Nhà Nước: Trồng sản xuất thử nghiệm một số giống Maccadamia mới (OC, 246 và 849) … [Read more...]

Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc nhiệm vụ quỹ gen cấp Quốc Gia

Thực hiện Quyết định số 547/QĐ/KHLN-KH ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Giám đốc Viện về việc Thành lập hội đồng Khoa học Công nghệ nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc nhiệm vụ quỹ gen cấp Quốc Gia. Ngày 07 tháng 3 năm 2016, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp hội đồng nghiệm thu tổng kết nhiệm vụ: “Bảo tồn nguồn gen cây rừng”, Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Phí Hồng Hải. Mục tiêu của nhiệm vụ: - Tập hợp và lưu giữ nguồn gen các loài cây rừng quý hiếm và/hoặc … [Read more...]

Báo cáo kết quả đề tài: Nghiên cứu cải thiện giống nhằm tăng năng suất, chất lượng cho một số loài cây trồng rừng chủ lực

Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Phí Hồng Hải, Đoàn Thị Mai, Mai Trung Kiên, Lê Sơn và Đỗ Hữu Sơn   I. ĐẶT VẤN ĐỀ   Trong chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng ở nước ta, có đến 3 triệu ha là rừng trồng sản xuất bao gồm 1 triệu ha cây công nghiệp dài ngày và 2 triệu ha là cây lâm nghiệp, trong số đó có đến 70% là các loài cây mọc nhanh bao gồm các loài Keo, Bạch đàn, Thông nên nhu cầu về giống, đặc biệt là giống có năng suất và chất lượng cao có nhu cầu rất lớn. Các nội dung nghiên cứu … [Read more...]

Báo cáo kết quả đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ gene để tạo cây thông có khả năng chống chịu cao với sâu róm

            Vương Đình Tuấn, Nguyễn Xuân Cường ; Lê Thị Huyền Thanh;             Phan Thị Mỵ Lan ; Đỗ Tiến Phát , Đinh Thị Phòng  cùng các cộng tác viên khác. . MỞ ĐẦU: Thông nhựa, còn gọi là thông ta hay thông hai lá, có tên khoa học là Pinus merkusii Jungh & Vriese. Thông nhựa là loài thông nhịêt đới, thuộc chi Pinus, họ Pinaceae., có khả năng sinh trưởng và phát triển trên những lập địa nghèo dinh dưỡng, đất bị thoái hoá. Ở nước ta, thông nhựa được chọn là cây trồng chính trên một … [Read more...]

Báo cáo kết quả đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn và nhân giống thông nhựa (Pinus merkusii jungh et de vriese) kháng sâu róm thông (Dendrolimus Punctatus Walker).

Đào Ngọc Quang ĐẶT VẤN ĐỀ Tài nguyên rừng ngày càng bị suy giảm cả về số lượng và chất lượng do nhu cầu về lâm sản và đất canh tác của con người ngày càng cao, kéo theo hàng loạt các ảnh hưởng xấu về môi trường sinh thái. Cây thông là một trong những loài cây có giá trị kinh tế cao (bao gồm một số loài thông chính như Thông mã vĩ Pinus massoniana Lambert, Thông nhựa Pinus merkusii Jungh et de Vries, Thông 3 lá Pinus kesya Royle ex Gordon...), ngoài gỗ cho xây dựng, làm … [Read more...]

Báo cáo kết quả đề tài: Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh vật hỗn hợp dạng viên nén cho bạch đàn và thông trên các lập địa thoái hoá, nghèo chất dinh dưỡng

PGS. TS. Phạm Quang Thu Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Cây thông và cây bạch đàn đang là những loài cây trồng rừng phổ biến ở nước ta. Cả thông và bạch đàn đều mang lại các giá trị về kinh tế và môi trường cho người trồng rừng. Với lợi ích về mặt kinh tế nên diện tích rừng trồng của hai loài này ở Việt Nam đã lên đến gần 1,5 triệu ha. Tuy nhiên hiện nay nhiều diện tích rừng trồng cây thông và bạch đàn đang bị suy giảm về sinh trưởng và bị bệnh hại tấn công. Cây thông thường … [Read more...]