TS. Đoàn Văn Thu

Tuần 15: từ 7/4 đến 13/4 năm 2014

NGÀY

CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

NHU CẦU PHƯƠNG TIỆN

Thứ hai,

7/4

 – Làm việc tại Viện;

VP. Viện

 

Thứ ba,

8/4

 – Làm việc tại Viện;

 

VP. Viện

 

 

 

Thứ tư,

9/4

  Nghỉ quốc giỗ

 

 

 

Thứ năm,

10/4

 – Dự bảo vệ luận án TS, NCS.Mai Trung Kiên;

 – Làm việc tại Viện

VP. Viện

 

Thứ sáu,

11/4

  Làm việc tại Viện;

 

VP.Viện

 

Thứ bảy,

12/4

     

Chủ nhật,

13/4

     

Tuần 14: từ 31/3 đến 6/4 năm 2014

NGÀY

CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

NHU CẦU PHƯƠNG TIỆN

Thứ hai,

31/3

 – Dự họp giao ban tháng 4, Q2 tại Bộ, – Làm việc tại Viện;      Số 2 Ngọc Hà

VP. Viện

 

Thứ ba,

1/4

 – Làm việc tại Viện; – Lấy phiếu qui hoạch  Viện Sinh thái & MTR

VP. Viện

 

  

Thứ tư,

2/4

 – 8h30′, họp phương án q.lý SD Nhà 7 tầng;  – Làm việc với Tư vấn TK, Sở TN & MT Vĩnh Phúc về mặt bằng dự án XDCB tại Đại Lải.

VP. Viện

Đại Lải, VP

  

Thứ năm,

3/4

 – Họp giao ban tháng 4, diện rộng; – Họp chi bộ

VP. Viện

 

Thứ sáu,

4/4

  Làm việc tại Viện; 

VP.Viện

 

Thứ bảy,

5/4

     

Chủ nhật,

6/4

     

Tuần 13: từ 24/3 đến 30/3 năm 2014

NGÀY

CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

NHU CẦU PHƯƠNG TIỆN

Thứ hai,

24/3

 – Làm việc tại Viện, – 14h00′, họp BCĐ nhiệm vụ tư vấn Giám sát TĐT – KK rừng;

VP. Viện

 

Thứ ba,

25/3

 Làm việc tại Viện 

VP. Viện

 

  

Thứ tư,

26/3

 Làm việc tại Viện

VP. Viện

 

Thứ năm,

27/3

 Làm việc tại Viện 

VP. Viện

 

Thứ sáu,

28/3

 – Làm việc tại Viện; – 13h30′, Họp Đảng ủy

VP.Viện

 

Thứ bảy,

29/3

     

Chủ nhật,

30/3

     

Tuần 12: từ 17/3 đến 23/3 năm 2014

NGÀY

CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

NHU CẦU PHƯƠNG TIỆN

Thứ hai,

17/3

  Làm việc tại Viện, 

VP. Viện

 

Thứ ba,

18/3

 – Làm việc tại Viện; – 16h00′, họp chương trình KHCN vùng Tây Bắc

VP. Viện

VP. VAAS, Thanh Trì, HN

 

  

Thứ tư,

19/3

  Làm việc tại Viện

VP. Viện

 

Thứ năm,

20/3

 – Làm việc tại Viện; – 14h00′, Họp Ban điều hành Dự án XDCB “Khu NC CNR Đại Lải..” 

VP. Viện

 

Thứ sáu,

7/3

  Làm việc tại Viện

VP.Viện

 

Thứ bảy,

8/3

     

Chủ nhật,

9/3

     

 

Tuần 11: từ 10/3 đến 16/3 năm 2014 

NGÀY

CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

NHU CẦU PHƯƠNG TIỆN

Thứ hai,

10/3

  Làm việc tại Viện VP. Viện  

Thứ ba,

11/3

 – Làm việc tại Viện; – 14h00′, họp thảo luận Qui chế chi tiêu nội bộ VP. Viện   

Thứ tư,

12/3

 – 8h30′, Họp giao ban XDCB – Làm việc tại Viện Số 2 Ngọc Hà,VP. Viện   

Thứ năm,

13/3

 – Làm việc với Trung tâm KHLN Đông Bắc Bộ về q.lý đất đai; – 14h00′, Họp Công đoàn BP Văn phòng Đại Lải, VPVP. Viện,   

Thứ sáu,

14/3

 – Làm việc tại Viện VP. Viện  

Thứ bảy,

15/3

     

Chủ nhật,

16/3

   

Tuần 10: từ 03/3 đến 9/3 năm 2014 

NGÀY

CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

NHU CẦU PHƯƠNG TIỆN

Thứ hai,

03/3

 – Làm việc tại Viện VP. Viện  

Thứ ba,

4/3

 – Làm việc tại Viện;- 13h30′, họp giao ban tháng 3 VP. Viện   

Thứ tư,

5/3

– Đi Thái Bình; Thái Bình   

Thứ năm,

6/3

– 8h30′, họp với Trung tâm NC Bảo vệ rừng;- Làm việc tại Viện VP. Viện,   

Thứ sáu,

7/3

 – Làm việc tại Viện VP. Viện  

Thứ bảy,

8/3

     

Chủ nhật,

9/3

     

Tuần 9: từ 24/2 đến 02/3 năm 2014 (lần 1)

NGÀY

CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

NHU CẦU PHƯƠNG TIỆN

Thứ hai,

24/2

– Làm việc tại Viện; – 1h30′, họp Chi bộ

VP. Viện

 

Thứ ba,

25/2

  8h30′, họp Hội đồng khoa học Viện 

VP. Viện

 

 

Thứ tư,

26/2

– Làm việc tại Viện; – 1h30′, dự họp về thu hồi đất đai Bộ NN với UBND tỉnh Quảng Trị

VP. Viện

Số 2 Ngọc Hà

 Xe đón tại Viện: 13h0′

Thứ năm,

27/2

– 8h30, Họp Đảng ủy Viện; – Làm việc tại Viện

VP. Viện,

  

Thứ sáu,

28/2

  Làm việc tại Viện

VP. Viện

 

Thứ bảy,

01/3

     

Chủ nhật,

02/3

     

Tuần: từ 17/2 đến 22/2 năm 2014 (lần 1) 

NGÀY

CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

NHU CẦU PHƯƠNG TIỆN

Thứ hai,

17/2

Làm việc tại Viện VP. Viện  

Thứ ba,

18/2

– Làm việc tại Viện – 14h, Làm việc với cục QL XDCT VP. Viện, Số 10 Nguyễn Công Hoan  

Thứ tư,

19/2

– 8h30′, Làm việc với Vụ KH – Làm việc tại Viện VP Bộ, VP. Viện  

Thứ năm,

20/2

Làm việc tại Viện VP. Viện   

Thứ sáu,

21/2

– 8h30′, họp Ứng dụng công nghệ viễn thám- Làm việc tại Viện Số 2 Ngọc HàVP. Viện  

Thứ bảy,

22/2

     

Chủ nhật

     

Tuần 7 từ 10-14/2/2014

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

 Họp giao ban

       

Chiều

         

Tuần 6 từ 03-07/2/2014

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Nghỉ tết

 Nghỉ tết

Nghỉ tết

   

Chiều

         

Tuần 5 từ 27-31/1/2013

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

 

 Nghỉ tết

Nghỉ tết

Nghỉ tết

Nghỉ tết

Chiều

         

Tuần 4 từ 20-24/1/2013

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

         

Chiều

         

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]