Dự án Khuyến nông Trung ương: Xây dựng mô hình và chuyển giao kỹ thuật sấy, bảo quản và xử lý nấm mốc nguyên liệu mây, tre cho các làng nghề thủ công mỹ nghệ

Ký hiệu khoVI24_551
Chuyên ngànhchế biến lâm sản
Địa phươngToàn quốc
Lĩnh vựcChế biến lâm sản
Đề tài nghiên cứu khoa họcDự án Khuyến nông Trung ương: Xây dựng mô hình và chuyển giao kỹ thuật sấy, bảo quản và xử lý nấm mốc nguyên liệu mây, tre cho các làng nghề thủ công mỹ nghệ
CấpCấp Bộ
Mục tiêuXây dựng mô hình và chuyển giao kỹ thuật sấy, bảo quản và xử lý nấm mốc cho nguyên liệu mây, tre tại các làng nghề nhằm nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm từ mây, tre từ 15-20%
Ngày bắt đầu2016
Ngày kết thúc2018
Chi tiết
Phương pháp
Chủ nhiệm đề tàiThs. Nguyễn Xuân Hiên
Đơn vị
Kết quả1.Xây dựng mô hình: Qui mô: 08 mô hình sấy, bảo quản xử lý nấm mốc nguyên liệu mây, tre với ít nhất 18 điểm trình diễn và 300 hộ tham gia. 2. Đào tạo: -Biên soạn 1 bộ tài liệu hướng dẫn kỹ thuật sấy, bảo quản và xử lý nấm mốc cho mây, tre. -Tập huấn kỹ thuật.
Tiến bộ được công nhận
Phạm vi
[logo-slider]