Bảo quản Lâm sản – Kiểm nghiệm hiệu lực của thuốc bảo quản với mối

Ký hiệu khoVI24_346
Chuyên ngànhTiêu chuẩn
Địa phươngToàn Quốc
Lĩnh vựcBảo quản lâm sản
Đề tài nghiên cứu khoa họcBảo quản Lâm sản – Kiểm nghiệm hiệu lực của thuốc bảo quản với mối
CấpCấp Bộ
Mục tiêu
Ngày bắt đầu1/1/2009
Ngày kết thúc1/1/2010
Chi tiết
Phương pháp
Chủ nhiệm đề tàiTS. Nguyễn Văn Đức
Đơn vịPhòng BQLS
Kết quảĐã nghiệm thu, công bố tiêu chuẩn.
Tiến bộ được công nhận
Phạm vi
[logo-slider]