Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh tới thăm và làm việc tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Ngày 20/10/2016, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh đã tới làm việc với Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, tham gia đoàn công tác còn có các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên các Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch; Tổng cục Lâm nghiệp…

Đón tiếp và làm việc với đoàn có GS.TS. Võ Đại Hải, giám đốc Viện, các đồng chí lãnh đạo Viện, các Ban chức năng và các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Tại buổi làm việc thay mặt Lãnh đạo Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, GS.TS. Võ Đại Hải đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của toàn Viện và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2017.

16-10-20 tt doanh1

Một số kết quả chính Viện đã đạt được tính đến tháng 10 năm 2016:

– Đã được Bộ công nhận 43 giống mới, trong đó có 5 giống quốc gia và 38 giống TBKT cho các loài keo lai, Keo lá tràm, Keo tai tượng và bạch đàn lai ở các vùng Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ.

– Đã hoàn thiện hồ sơ và nghiệm thu bàn giao sản phẩm điều tra kiểm kê rừng cho 2 tỉnh Tuyên Quang và Yên Bái; đã hoàn thành và nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ điều tra, hỗ trợ kiểm kê rừng ở 3 tỉnh Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Khánh Hòa. Đến nay, Viện đã bàn giao thành quả điều tra cho các địa phương thực hiện kiểm kê rừng, đã tập huấn kiểm kê rừng và đang hỗ trợ các địa phương trong quá trình thực hiện kiểm kê.

– Đến tháng 10 năm 2016, Viện đang tiếp tục thực hiện 92 nhiệm vụ KHCN&MT với tổng kinh phí là 43.660 triệu đồng (giảm 6,7% so với năm 2015), trong đó 16 nhiệm vụ cấp Nhà nước, 43 nhiệm vụ cấp Bộ, 25 nhiệm vụ cấp Viện và 8 nhiệm vụ cấp tỉnh. Viện cũng đã thực hiện 2 nhiệm vụ khuyến lâm, 2 nhiệm vụ điều tra cơ bản, 1 nhiệm vụ xây dựng cơ bản, 5 nhiệm vụ xây dựng nhỏ – sửa chữa lớn, 2 nhiệm vụ tăng cường trang thiết bị, 10 dự án bảo vệ và phát triển rừng, 11 dự án giống.

– Đã phối hợp với TCLN xây dựng Đề án Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng giai đoạn 2016-2020 và được Bộ phê duyệt theo Quyết định số 83/QĐ-BNN-TCLN ngày 12/01/2016; đánh giá sự phù hợp và các khoảng trống của Bộ tiêu chuẩn QLRBV trong Thông tư 38 với chứng chỉ rừng quốc tế của PEFC từ đó xây dựng dự thảo Bộ tiêu chuẩn Việt Nam về quản lý rừng bền vững; thúc đẩy việc xây dựng Dự án thành lập Trung tâm đào tạo chứng chỉ rừng tại miền trung Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm Đức tài trợ.

– Viện đang triển khai 18 nhiệm vụ HTQT với tổng kinh phí là 9,2 tỷ đồng. Đối tác chính trong các nhiệm vụ HTQT gồm: ACIAR, SCIRO, FAO, WB, CIFOR, ICRAF, AKECOP, JICA, vv. Các lĩnh vực hợp tác gồm chọn tạo giống, bảo tồn nguồn gen cây rừng; chính sách lâm nghiệp; quản lý rừng cộng đồng; chứng chỉ rừng; chi trả dịch vụ môi trường rừng; bảo tồn đa dạng sinh học; sâu bệnh hại; nông lâm kết hợp; lâm sản ngoài gỗ; chế biến lâm sản và công nghiệp rừng; REDD+,…

– Viện đã xây dựng và phát sóng 4 phóng sự truyền hình trên kênh VTC14 và VTC16 về những thành tựu trong nghiên cứu và chuyển giao giống lâm nghiệp, kỹ thuật lâm sinh, chế biến gỗ và khuyến lâm.

– Đã ký hợp tác với báo Nông nghiệp Việt Nam để giới thiệu và quảng bá các kết quả nghiên cứu của Viện với tổng số 20 bài, đến nay đã đăng được 14 bài.

– 10 tháng đầu năm 2016 Viện đã đào tạo thêm được 6 tiến sĩ (tới nay Viện đã đào tạo được 127 tiến sĩ), tuyển sinh và phê duyệt đề cương chi tiết cho 8 NCS, nâng tổng số NCS đang đào tạo tại Viện lên 53 người.

16-10-20 tt doanh2

 Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện quý 4 năm 2016, kế hoạch 2017 và những năm tiếp theo

–  Tập trung chỉ đạo việc triển khai thực hiện tốt 92 nhiệm vụ KHCN, đặc biệt là 12 nhiệm vụ bắt đầu từ năm 2016 và các nhiệm vụ cơ bản, trọng điểm nhằm phục vụ thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành. Triển khai thực hiện tốt 45 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2016 theo đúng quy định trong Thông tư 121.

–  Phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp, Vụ KHCN&MT hoàn thiện và phê duyệt thuyết minh 9 nhiệm vụ KHCN&MT bắt đầu thực hiện từ năm 2017.

–  Xây dựng Chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp Bộ về phát triển rừng trồng gỗ lớn phục vụ chế biến xuất khẩu và nội tiêu cho giai đoạn 2017-2021.

–  Xây dựng và phê duyệt Chiến lược phát triển giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2030 cho các đơn vị trực thuộc Viện.

– Ban hành quy định về sử dụng bản quyền tác giả giống cây trồng và TBKT lâm nghiệp áp dụng trong nội bộ Viện.

–  Tăng cường đưa tin kết quả nghiên cứu, giống mới và TBKT trên báo Nông nghiệp Việt Nam để quảng bá và chuyển giao kết quả nghiên cứu của Viện.

–  Tổ chức các hội nghị khoa học công nghệ lâm nghiệp thường niên tại các vùng sinh thái nhằm chuyển giao nhanh các kết quả nghiên cứu vào sản xuất.

– Phối hợp với TCLN triển khai đề án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng, trong đó tập trung hoàn thiện để ban hành bộ tiêu chuẩn quốc gia QLRBV & CCR gắn với PEFC, tổ chức triển khai thực hiện cấp chứng chỉ rừng CoC của PEFC cho một số nhà máy chế biến gỗ ở Việt Nam.

–  Đăng ký công nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn Vilas cho Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng.

–  Xây dựng trình Bộ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng văn phòng Viện và Viện Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; dự án tăng cường trang thiết bị nghiên cứu cho Viện.

–  Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học trong nước và hợp tác quốc tế. Tuyển sinh mới được thêm ít nhất 10 NCS/năm.

–   Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo cho Ban Tổ chức Hành chính; Viện Nghiên cứu Giống & CNSHLN; Viện Nghiên cứu Lâm sinh.

–  Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ KHCN để tăng cường năng lực cho các đơn vị trực thuộc.

–  Quản lý sử dụng hiệu quả và mở rộng quỹ đất cho nghiên cứu khoa học của Viện.

–  Thúc đầy việc phê duyệt các đề án vị trí việc làm, đề án chuyển đổi Viện sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh và đoàn công tác đã đánh giá cao các kết quả nghiên cứu mà Viện đã đạt được trong 10 tháng đầu năm 2016, đồng thời Thứ trưởng cũng đã chỉ đạo Viện và các đơn vị liên quan sớm có các giải pháp khắc phục những khó khăn để xây dựng và phát triển Viện theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo đúng quy định trong Nghị định 54/2016/NĐ-CP về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

GS.TS. Võ Đại Hải thay mặt toàn thể cán bộ viên chức của Viện chân thành cám ơn Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cùng đoàn công tác của Bộ và sẽ thực hiện theo sự chỉ đạo của Thứ trưởng để công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Viện ngày càng đạt hiệu quả hơn.

16-10-20 tt doanh3Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tặng hoa cán bộ nữ Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2016

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]