Thông tin Luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp của Nghiên cứu sinh Vương Đức Hòa

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tính đa dạng thực vật thân gỗ và đặc điểm cấu trúc rừng của một số kiểu rừng chính tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước”.

Chuyên ngành: Lâm học                    Mã số: 9620205         

Họ và tên nghiên cứu sinh: Vương Đức Hòa

Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Viên Ngọc Nam, Đại học Nông Lâm thành phố Hồ   Chí Minh

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Tóm tắt những kết luận mới của luận án

(1) Đã xác định được tính đa dạng của thực vật thân gỗ trong hai kiểu rừng Rkx và Rkn ở VQG Bù Gia Mập trên cơ sở định lượng. Tính đa dạng loài, họ ở các kiểu rừng thay đổi theo mức độ ổn định của trạng thái rừng. Các họ thực vật của hai trạng thái tương đồng nhau, các họ có số loài bắt gặp nhiều là họ Bứa (Clusiaceae), Xoài (Anacardiaceae), Dầu (Dipterocarpaceae), Thầu dầu (Euphorbiaceae). Tính đa dạng thực vật thân gỗ của kiểu rừng Rkx cao hơn kiểu rừng Rkn. Trong cùng một kiểu rừng tính đa dạng giữa các quần xã thực vật không có sự khác biệt lớn. Xác định 9 loài quí hiếm ở cả 3 cấp độ bảo tồn.

(2) Đặc điểm cấu trúc và mối quan hệ giữa tính đa dạng và cấu trúc của thực vật thân gỗ trong kiểu rừng Rkx và Rkn làm cơ sở cho việc trồng và chăm sóc rừng ở VQG Bù Gia Mập. Cấu trúc của các trạng thái rừng trong cùng một kiểu rừng là thuần nhất. Phân bố N/D có dạng giảm dần từ cấp đường kính nhỏ đến cấp đường kính lớn, số cây tập trung ở cỡ kính 10-15 cm. Phân bố N/H có dạng phân bố một đỉnh lệch trái. Mối quan hệ giữa tính đa dạng và cấu trúc rừng có sự phân hóa rõ rệt. Ở cấp kính nhỏ 10-15 cm tính đa dạng cao nhất, số loài và số cá thể nhiều. Ở cấp chiều cao 12-16 m và 16-20 m có tính đa dạng cao nhất, số loài và số cá thể lớn.

Toàn văn luận án đã được công khai trên trang web của Bộ Giáo dục và đào tạo theo đường link: https://luanvan.moet.gov.vn/?page=1.32&view=32745

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]