Thông tin Luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp của Nghiên cứu sinh Trần Thị Thanh Tâm

Tên luận án: Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học và biện pháp phòng chống bệnh chết héo do nấm Ceratocystis sp. gây hại Keo tai tượng tại tỉnh Thái Nguyên.

Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng           Mã số: 9.62.02.11

Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Thị Thanh Tâm

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

  1. GS. TS. Phạm Quang Thu
  2. PGS.TS. Paul Anthony Barber

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN:

  1. Cung cấp một số dẫn liệu khoa học về nấm Ceratocystis manginecans gây bệnh chết héo trên Keo tai tượng, triệu chứng bệnh, đặc điểm sinh học, sinh thái của nấm gây bệnh.
  2. Phân lập và tuyển chọn được 1 chủng vi khuẩn nội sinh Bacillus tequilensis, 2 chủng nấm nội sinh Diaporthe tectonigena, Arcopilus aureus. và sử dụng chúng trong phòng trừ nấm gây bệnh chết héo Keo tai tượng.
  3. Xác định được thuốc hóa học chứa hoạt chất Metalaxyl M 40g/l và mancozeb 640 g/l phun trên cây rừng mới bị bệnh và thuốc sinh học có hiệu quả cao trong phòng trừ bệnh chết héo Keo tai tượng.
  4. Đề xuất được một số giải pháp kỹ thuật phòng từ tổng hợp bệnh chết héo Keo tai tượng ở Thái Nguyên.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]