Thông tin buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Minh Chí

Ngày 5 tháng 4 năm 2017 tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, NCS Nguyễn Minh Chí đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Lâm  nghiệp.

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu bệnh chết héo (Ceratocystis sp.) phục vụ chọn giống Keo lá tràm sinh trưởng nhanh, kháng bệnh tại miền Trung và Đông Nam Bộ.

Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng                          Mã số: 62. 62. 02. 11

Thầy hướng dẫn khoa học:  GS.TS. Phạm Quang Thu

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam – Đơn vị đào tạo, đại diện Trung tâm NC Bảo vệ rừng, các nhà khoa học, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè.

Hội đồng đã ra Quyết nghị và kết luận về luận án như sau:

Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp và NCS xứng đáng được nhận học vị Tiến sĩ Lâm nghiệp Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng; Mã số: 62. 62. 02. 11

Các đóng góp mới của luận án cho khoa học:

– Cung cấp một số dẫn liệu khoa học về tình hình gây hại, triệu chứng bệnh và đặc điểm của nấm Ceratocystis manginecans gây bệnh chết héo Keo lá tràm ở Việt Nam.

– Xác định được một số cơ chế kháng nấm Ceratocystis manginecans gây bệnh chết héo trên Keo lá tràm. Từ đó, đề xuất phương pháp đánh giá tính kháng bệnh chết héo làm cơ sở chọn giống Keo lá tràm sinh trưởng nhanh, có tính kháng cao đối với bệnh chết héo do nấm Ceratocystis manginecans gây ra.

DSC07868

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]