Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển dụng viên chức của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam năm 2017

Hội đồng tuyển dụng viên chức của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã họp và xét hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển.
Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng, trình độ tào tạo và các chứng chỉ liên quan như: Tin học, Ngoại ngữ…Hội đồng đã sơ tuyển được 39 hồ sơ đủ điều kiện dự tuyển và 6 hồ sơ không đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2017 của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (Có danh sách kèm theo).

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển.

2. Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển.

Thông tin chi tiết liên hệ: Ban Tổ chức, Hành chính – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.
Điện thoại: 04-38389031

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]