Thông tin buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lại Thanh Hải

Ngày 24 tháng 5 năm 2017 tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, NCS Lại Thanh Hải đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Lâm  nghiệp.

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số cơ sở khoa học để trồng rừng Xoan nhừ (Choerospondis axillarix (Roxb.) Burtt. et Hill) cung cấp gỗ lớn tại Sơn La và Lào Cai.

Chuyên ngành: Lâm sinh                        Mã số: 62. 62. 02. 05

Thầy hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. Trần Văn Con

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam – Đơn vị đào tạo, đại diện Viện nghiên cứu Lâm sinh, các nhà khoa học, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè.

Sau một thời gian làm việc, Hội đồng đã ra Quyết nghị và kết luận về luận án như sau:

1. Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp và NCS xứng đáng được nhận học vị Tiến sĩ Lâm nghiệp Chuyên ngành: Lâm sinh; Mã số: 62. 62. 02. 05 với số phiếu tán thành là 7/7.

2. Các đóng góp mới của luận án cho khoa học:

– Bổ sung một số đặc điểm lâm học về cấu trúc tổ thành, tái sinh; cấu tạo giải phẫu lá, gỗ và tính chất cơ lý gỗ Xoan nhừ.

– Đã xác định được một số đặc điểm sinh lý, sinh thái cây Xoan nhừ trong giai đoạn vườn ươm

DSC08024

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]