Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh: Mai Trung Kiên.

Thời gian: 8h30’ thứ hai ngày 16 tháng 9 năm 2013,

Địa điểm: phòng 306 nhà 4 tầng 

VP-vien1

Tên Luận án:Nghiên cứu đặc điểm biến dị và khả năng di truyền về sinh trưởng và một số tính chất gỗ của Bạch đàn Uro (Eucalyptus urophylla ST Blake) và một số dòng bạch đàn lai tại Việt Nam.

Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây Lâm nghiệp

Mã số: 62 62 02 07

Mời các quý vị quan tâm đến dự

Ban Đào tạo, Hợp tác quốc tế

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]